Sker nödvändig ”prepping” också i riksdagen?

I dagarna har folket informerats om vilka förväntningar staten har på dem, i händelse av kris eller krig. Det är säkert bra. Men gör våra förtroendevalda motsvarande insatser av ”prepping”. Kommer våra politiker leva upp till våra förväntningar,  i händelse av kris eller krig?