Skogsindustrierna: Attackerad äganderätt urholkar skogens värde

DEBATT. De flesta nationalekonomer kan skriva under på att äganderätt är viktig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med en tydligt definierad äganderätt finns det en trygghet att investera såväl tid som pengar på det du äger oavsett om det är en bostadsrätt, en bil eller en bit skog.