Skolan måste ta ett större ansvar för ungas hälsa

Alla unga som mår dåligt behöver inte vård – utan vuxna som lyssnar. Skolan måste ta ett större ansvar för att se, stoppa och förebygga. Och det är inte fler vägar till psykiatrin som behövs, utan tydligt snitslade banor till den vård man behöver.