Skolorna måste bli bättre på att lära ut hållbar utveckling

En ny undersökning från Naturskyddsföreningen visar att både stat och kommun brister i arbetet med att ge skolorna förutsättningar att arbeta med Skolans lärande för hållbar utveckling, LHU. Endast tre av tio kommuner har en strategi för området och staten kräver ännu inte att alla nyutbildade lärare ska ha kunskaper om hållbar utveckling.