Skriftlig fråga 2013/14:496 Statligt bidrag för tandvård – riksdagen.se

till socialminister Göran Hägglund (KD) Det särskilda tandvårdsbidraget infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer med sjukdomar, ofta kroniska, som kan leda till sämre tandhälsa.