”Slå samman kommuner med förnuft”

Jag är ingen motståndare till kommunsammanslagningar. Budskapet är istället det föga kontroversiella att instrumentet bör användas med tanke, förnuft och försiktighet där det finns möjliga effektivitetsvinster. Så långt verkar jag och Sören Häggroth vara överens.