Slösa med beröm och se kritik som en gåva

Stärker kvaliteten och konkurrenskraften. Bidrar till kompetensutveckling samt skapar tillit och samarbete. På Westander pr-byrå är återkoppling väldigt värdefullt och en självklar del av arbetsvardagen.

Nyheten Slösa med beröm och se kritik som en gåva dök först upp på Kvalitetsmagasinet.