Slussenbygget slår hårt mot Lallerstedt

Renoveringen av Slussen är ett hårt ekonomiskt slag mot Erik Lallerstedts restaurang Gondolen, och problemen väntas fortsätta de närmsta åren.”Det var ett extremt tufft år”, säger vd Linus Forsberg.