Snabbare läkning av hjärnskada med gelatin

Kan bli betydelsefullt för behandlingar vid Parkison och epilepsi.