Snart slut på bedövning hos tandläkarna

Det råder brist på bedövningsmedel i tandvården i Sverige.
Anledningen: Produktionsstopp hos tillverkaren – och nu tvingas både folktandvård och privata tandläkare hushålla med bedövningen.
Viktiga behandlingar kan dessutom behöva skjutas upp.
– Vi använder bara bedövning när det är nödvändigt, säger Ann-Charlotte Frank Lindgren, vd för Folktandvården Stockholm.

Källa/Läs mer: TV4

Läkemedelsverket: Befarad brist på lokalbedövningsmedel för dentalt bruk