Sociala medier hittar försökspersoner

Det är ofta svårt att rekrytera personer till kliniska studier. Att använda sociala medier visar sig nu mycket framgångsrikt.