Socialdemokraternas förslag till förbättrad tandvård

Socialdemokraterna vill ge unga upp till 24 år fri tandvård och vanliga undersökningar ska inte kosta mer än ett läkarbesök. Det är några av förslagen från partiets rådslag om vården.

 

–  Vi är väldigt oroliga för vad som händer i jobbkrisens spår och Sverige har ju en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i Europa. Man väljer bort att gå till tandläkaren, säger Ylva Johansson som varit ordförande i rådslaget.

För alla över 24 bör en undersökning inte kosta "stort mer" än ett läkarbesök enligt rådslaget vars många förslag nu går vidare via partistyrelsen till höstens partikongress.

S föreslår ett reformprogram på fem år för att lyfta bort pappersarbete från sköterskor och läkare. Målet är att hälften av deras tid ska bestå av möten med patienter i stället för att, som nu, bara en tredjedel av arbetsdagen är möten med patienter och resten administration.

– Vi är självkritiska över att så mycket av vårdpersonalens tid går till administration. Vi har själva varit med och bidragit till det genom att komma med nya regler, säger Ylva Johansson.

Enligt beräkningar som rådslaget lyfter fram kan en lyckad reform leda till ökad tid för patienterna motsvarande 20 000 nya tjänster efter fem år.

Ylva Johansson hoppas att förslagen också ska göra klart för partiets motståndare att S inte säger nej till valfrihet i vården.

– Men fördelningen av resurser ska ske efter behov, inte som i Vårdval Stockholm där man får pengar efter efterfrågan, inte efter hur hälsan klaras bland befolkningen eller hur man klarat att ta hand om allvarliga sjukdomar, säger Ylva Johansson.

Rådslaget vill göra vården och dess kvalitet mer lika över landet.

– Det ska finnas ett tydligt nationellt ansvar för kvalitet och säkerhet i vården och det kan ske genom en nationell certifiering av vårdgivare, säger Johansson.

Hon hävdar att det också innebär att man tar hand om problem innan de uppstår, jämfört med nu då hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och andra får jaga syndabockar i efterhand.

Bland de många förslagen märks också ett om ett mål för vård på akuten som innebär att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar.

Källa: TT/DN 27/3-09