Söker en begagnad Peripress, Ligmaject eller liknande

Jag efterlyser en begagnad Peripress, Ligmaject eller liknande för mitt volontärprojekts räkning. En liten
tandläkarpraktik som drivs av nunnor på missionssjukhuset i Quinhamel –  Guinea Bissau.

Marie-Louise Ballarin
leg tdl o pensionär