SACD kurs – Soft tissue regeneration using Mucograft in the indication of Recession Coverage and Gain of Keratinized Tissue

Hands-on – för tandläkare, tandtekniker och medarbetare

Kurs med Tandläkare Eirik Salvesen

Mjukvävnadsregeneration,
Geistlich Mucograft – ett alternativ till autologt mjukvävnadsgraft

Läs mer ››