Solenergiproducenten minskade förlusten

Ripasso Energy, som har utvecklat en solhybrid som producerar förnyelsebar el ur solenergi, minskade förlusten i första halvåret 2017.