Solsken på smålistorna

Även om de senaste årens heta småbolagsmarknad ser ut att ha dämpats något finns det fortfarande gott om raketer på de lite mindre handelsplatserna. Här är småbolagen som gått bäst och sämst i år.