Sommarforskning ledde till examensarbete

Helena Arvidsson går sista året på tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI). Som en del i examensarbetet jobbar hon på labb.