Sprid inte Alliansens naiva vårdpolitik

Det är anmärkningsvärt att Liberalerna skyller de växande vårdköerna på Socialdemokraterna när det, åtminstone i Stockholms län, är landstingsalliansen som förvärrat situationen under sina tio år vid makten. Det trots att regeringen samtidigt har gett landstinget mer ekonomiska resurser.