SSU: Våga göra om skolvalet, Fridolin

Det är bra att utbildningsminister Gustav Fridolin har insett att blandade elevgrupper är nyckeln för att öka jämlikheten. Men för att bryta skolsegregationen på allvar måste det marknadsbaserade skolvalet reformeras. SSU har förslag på hur valfrihet och likvärdighet kan kombineras.