Städerna som förändras snabbast

Världen urbaniseras snabbt. FN förutspår att år 2050 kommer 6,5 miljarder människor bo i storstäder. För att kunna möta ett växande befolkningstryck är det många städer som redan nu genomgår omfattande förvandlingar och kommer se avsevärt annorlunda ut redan år 2030. Här följer några av världens för tillfället största urbana stadsprojekt: