Ställ en patientansvarig politiker till svars i stället

Att införa patientansvarig läkare igen är bara ett sätt att försöka maskera problemet: sjukvården är inte organiserad efter reella behov utan efter okunniga lekmäns nycker.