Laserterapi – en framgångsrik metod att behandla mukosit

Laser24: När vi tandläkare talar om mukosit, tänker vi huvudsakligen på den som kan uppstå kring tandimplantat. Den här artikeln ska dock inte fokusera på denna form av mukosit, utan på en som är mera bekant för sjukhustandläkare. Och här rör det sig om en mycket allvarligare form av mukosit och en form där traditionella...

Läs Mer

Mindre antibiotika, mindre farmaka, mera laser

Laser24: Utbredningen av antibiotikaresistenta stammar väcker stor oro, speciellt som det inte verkar finnas några nya antibiotika runt hörnet. Nya metoder, eller återuppväckande av gamla är nödvändiga. Antibiotikans välsignelser har invaggats oss i en övertygelse om att vi står oss väl i kampen mot bakterierna. Efter ett drygt halvsekels ansvarslöst internationellt användande är det dags...

Läs Mer

Saker du kanske inte visste om din härdningslampa

Alla tandläkare har en härdningslampa. Minst! Alla vet vad den ska användas till och de flesta vet en del om det tekniska. Vad samtliga vet är hur många mm kompositplast den kan härda och hur många sekunder det tar att utföra detta. 2 mm, 10 sekunder, t.ex. Lätt som en plätt men vad mer…

Läs Mer

Laser – ett nytt verktyg vid behandling av BRONJ

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som används för att förhindra skelettrelaterade händelser såsom patologiska frakturer, vertebral kompression samt tumörinducerad hyperkalcemi. Bisfosfonater ges som per oral tablettbehandling vid sjukdomstillstånd som Paget´s sjukdom, postmenopausal osteoporos, manlig osteoporos, glukokortikoid-inducerad osteoporos, men även i profylaktiskt syfte för att förhindra uppkomst av osteoporos. Bisfosfonater kan även ges intravenöst och detta...

Läs Mer

Laserunderstödd tandvård väntar på sitt genombrott

Endast ett hundratal tandvårdskliniker i Sverige använder idag laser. Men intresset sprider sig och kunskapen ökar. Vi åker till Helsingborg och träffar Tandläkare Susanne Berglund, pionjär och ambassadör inom området.

Läs Mer

Ny Laserteknik från Fotona förändrar den s.k hårdvävnadsavverkningen

Produktnyhet: Med tekniken QSP så bildas inget ”debrimoln” som vid traditionell E:r YAG avverkning i hårdvävnad. Vid QSP ablation har debrimolnet inte tid att utvecklas och effekterna av spridningen är liten, termiska effekter är minimala samt ablationen optimal.

Läs Mer

Snarkreducering med laser

Nu finns en smärtfri behandling för patienter med snarkproblem. Med endast tre behandlingar reduceras snarkningar. Tandläkare Katarina Svahnström är den tandläkare i Sverige som hållit på längst med behandlingen och en av dem i Europa som kan visa upp den högsta lyckandefrekvensen. Hon driver det egna företaget Uppsala LaserCare AB.

Läs Mer

Odontologiska lasrar

”Har du redan en laser? Kan du borra med den?”. Ja, detta är väl vad de flesta patienter redan vet. Och visst är det fint att i utvalda fall kunna ersätta ”borren” med laser. Men just dettas användningsområde är nog det minst viktiga. Med varje specifik laser kan en lång rad saker utföras som vi...

Läs Mer