Regeringen får tänka om kring 3-årig obligatorisk utbildning av tandhygienisterna

En nästan enig uppfattning i riksdagen är att det behövs ett 3:e obligatoriskt år av tandhygienistutbildningen. Den 17 december tas det slutgiltiga beslutet.

Läs Mer

Tandhygienister i egen regi

  Tandhygienist24: Av Sveriges ca 4 000 verksamma tandhygienister arbetar endast ca 250 som egenföretagare. Sveriges TandhygienistFöretagare organiserar ca 135 av dessa. Det skulle kunna vara många fler.

Läs Mer

Alla övriga nordiska länder har redan sagt Ja

Tandhygienistutbildningen har varit föremål för ett antal utredningar och utvärderingar som visat att en tvåårig utbildning ger dåliga förutsättningar att nå såväl examensordningens mål som den kompetensnivå som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister.

Läs Mer

Förlängning av tandhygienistutbildningen tas upp i riksdagen

En rad motioner strömmar nu in till riksdagen till stöd för förslaget att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre år. Regeringen har tidigare avvisat förslaget om en förlängning.

Läs Mer

Philips tandvårdsstipendium ”Tandvård för äldre” 2013/2014

Philips Oral Healthcare instiftar ett stipendium för tandhygienister inom tandvård med fokus på äldre patienters behov av en god munhälsa.

Läs Mer

Flera nya tandhygienister som utmärker sig!

TePe delar årligen ut stipendium tillsammans med Tandhygienistföreningen till en tandhygienist på varje lärosäte i termin 6 som har gjort något extra.

Läs Mer

Tvångsförflyttad tandhygienist sparkas

En tandhygienist i Jönköping tvångsförflyttades och hade därmed i praktiken inte någon möjlighet att fullfölja sina forskarstudier. Nu får hon sparken för arbetsvägran.

Läs Mer

Stort intresse för tandhygienistyrket bland sökande till högskolan

Totalt har drygt 380.000 personer sökt till högskolan inför höstterminen 2013, visar Universitetskanslersämbetet sammanställning. Det är en rekordsiffra och en ökning med nästan sju procent jämfört med förra höstterminen. Störst ökning har utbildningarna till arbetsterapeut och lärare med 40 respektive 20 procent följda av bl.a. tandhygienist 16 procent och tandläkare 7 procent.

Läs Mer