Hört i upphandlingsdansen: ”Får jag LOV?”, sa Tandteknikern

När Nyårsbalen och Knutsbalen är över för den här gången gör sig verkligheten påmind. I Tandteknikern nr 6/2013 skriver Tandteknikerförbundets ordförande bl.a. ”Upphandlingsfrågan är lite av en never ending story, men efter mycket arbete ser vi nu att de flesta landsting förstår vårt ställningstagande att patienterna bör få välja tillverkare av protetiska arbeten. Något som...

Läs Mer

REPLIK till Sveriges Tandteknikerförbunds debattartikel ”Auktoriserade tandtekniker – en fråga om patientens hälsa”

Inget nämns i debattartikeln eller på förbundets hemsida att förbundets hjärtefråga (se Tand-teknikern 1/2012, sid 24) om legitimation för tandtekniker har avslagits av riksdagen.  ”Vårt mål är auktorisation” står det på sid 11 i senaste Tandteknikern 6/2013. Fortfarande inte ett ord till medlemmarna om regeringens förslag och riksdagens beslut att inte ge tandtekniker legitimation.

Läs Mer

Ingen legitimation för tandtekniker

Tandtekniker24: Riksdagen har den 5 december fattat det definitiva beslutet att det inte blir någon legitimation för tandtekniker. Att det inte blev någon legitimation för tandtekniker var väntat. F.d. VD i Dentallaboratoriernas Riksförening, Greger Oxhammar kommenterar.

Läs Mer

Stora förändringar för dentallaboratorierna

Dental24: Här fortsätter Dental24:s bevakning av marknaden för tandtekniska laboratorier. Utvecklingen ser mycket olika ut beroende på företagens storlek, kompetens, tillverkningsteknik, processer, leveranstider, pris och kvalitet.

Läs Mer

De 10 största dentallaboratorierna ökar

Dental24: De 10 största tandtekniska laboratorierna ökar sin omsättning med 6,4%. Det visar bolagens bokslut för 2012 vs 2011. Även resultatet ökar, dock från en ganska låg nivå (från 4,4 till 5,1%).

Läs Mer

15 år med kvalitetssäkring inom svensk tandteknik

Läs Greger Oxhammars genomgång av historik och tillämpning av kraven i Förordningen om medicintekniska produkter och LVFS 2003:11 och vad dessa regler kommit att betyda för branschen. I takt med globaliseringen och ökad industriell tillverkning skärps kraven på att ständigt utveckla och förbättra produktionen enligt alla krav och föreskrifter. Särskilt vidareutbildningen kan bli avgörande för...

Läs Mer

Emma Bjuhr, svensk tandtekniker, som konkurrerar med giganterna i New York

Emma Bjuhr är fortfarande ung men har redan lyckats slå sig in på en tuff marknad i New York med sina högkvalitativa, estetiska arbeten. Med en svensk tandteknikerutbildning från Umeå som grund antogs hon till masterutbildningen vid UCLA i Los Angeles. När kursen var över bestämde hon sig för att stanna och satsa på en...

Läs Mer

Danska lärlingsutbildningar lockar arbetslösa skåningar

Arbetsförmedlingen märker ett ökat intresse för danska lärlings-utbildningar och informationsträffarna om dessa är välbesökta. Många söker en utbildning direkt, men för vissa arbetssökande finns möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning på 3 månader som förberedelse.

Läs Mer