Kurser & event

  • Kerstin BäckamanÖvertandläkare, Göteborg och Ulf Mattsson Specialist orafacial medicin, Karlstad
  • Praktikertjänst
  • Stephan Rössner  Professor emeritus, Ulrica Gidlund  Spec oral protetik, Anna-Maria af Sandeberg Överläkare psykiatri och Peter Benno Med dr gastroenterologi
  • Praktikertjänst