Kurser & event

  • Peter Abrahamsson, Dan-Åke Wälivaara, Jonas Anderud och Amir Moghaddam, samtliga övertandläkare i käkkirurgi. Camilla Lennholm,
  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Helena Nilsson, specialisttandläkare parodontologi Per Rabe, specialisttandläkare parodontologi Lars-Åke Johansson, specialisttandläkare protetik och parodontologi
  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Carina Krüger Weiner, klinikchef, ötdl. spec. käkkirurgi, Eastmaninstitutet, Mikael Silfverberg, bitr. ötdl. btr. klinikchef, Karolinska Institutet Nikolaos Christid
  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Peter Abrahamsson, Dan-Åke Wälivaara, Jonas Anderud och Amir Moghaddam, samtliga övertandläkare i käkkirurgi. Camilla Lennholm, övertandläkare oral röntgen samt m
  • Sveriges Tandläkarförbund