Leverantörer

Sök

Sökord
Kategorisökswe.005.jpg

Freudenthal Stoltz Dentallaboratorium AB

Box 153
271 24 Ystad
Stortorget
Telefon: 0411-178 73
Fax: 0411-124 57
E-post: info@fsdental.se
Webb: www.fsdental.se

Gama Denta AB

126 12 Stockholm
Telefon: 08-19 94 00
E-post: order@gama.se
Webb: www.gama.se

gc_logo.jpg

GC Nordic AB

Box 703 96
107 24 Stockholm
Tel:  08 506 361 85
E-post info@nordic.gceurope.com
Webb: nordic.gceurope.com

 

Gingi Produkter AB

216 19 Malmö
Telefon: 040-15 95 05
E-post: gingi@gingi.se

GO-Dental AB

Drottninggatan 66
602 32 Norrköping
Telefon: 011-31 94 61
Kontaktperson: Ola Grenstadius

heraeus.jpeg

Heraeus Kulzer Nordic AB

191 24 Sollentuna
Telefon: 08-585 777 55
E-post: kulzer.dental@heraeus.se
Webb: www.heraeus.se

Heraeus_Kulzer

Heraeus Kulzer Nordic AB

Box 22237 (Florettgatan 18)
250 24 Helsingborg
Telefon: 042-453 07 00
Fax: 042-453 07 01
E-post: cara-service@kulzer-dental.com
Webb: www.cara-kulzer.se

Hultèn & Co AB

Limhamnsgårdens Allé 17
216 16 Malmö
Telefon: 040 – 15 66 77
Fax:040-15 56 00
E-post: mail@hulten.com
Webb: www.hulten.com

Incisivum AB

441 65 Alingsås

Telefon: 0703-66 49 10

iv-logo-colours-pvi.jpg

Ivoclar-Vivadent AB

Ivoclar Vivadent är ett globalt dentalföretag. Vi utvecklar, tillverkar och distribuerar lösningar för tandläkarpraktiker och tandtekniska laboratorier. Ivoclar Vivadent har varit i privat ägo sedan det grundades 1923.

Vetenskapligt arbete och nyskapande är viktiga komponenter i Ivoclar Vivadents företagsfilosofi. Våra forskningsresultat är inriktade på att bevara och restaurera den mänskliga tandens friska funktion.

Vi har produkter för tandens hela livscykel
Ivoclar Vivadents produkter följer alla stadier i tandens livscykel, den börjar med profylax och slutar med avtagbara tandproteser. Vi utvecklar moderna behandlingsmetoder som tandvårdsteamet kan lita på och som ger nöjda patienter. Dessa system innehåller koordinerade komponenter med hög kvalitet.

Ivoclar Vivadent Gruppen
Ivoclar Vivadent har dotterbolag och försäljningskontor i 20 länder och erbjuder sina produkter i mer än 100 länder runt om i världen via oberoende distributionspartners och specialiserade dentala återförsäljare. Vårt huvudkontor ligger i Liechtenstein.

Våra ledord är ”passion, vision, innovation”

Dalvägen 14
169 56 Solna
Telefon: 08-514 939 30
Fax: 08-514 939 40
E-post: info@ivoclarvivadent.se
Webb: www.ivoclarvivadent.se

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13