Leverantörer

Sök

Sökord
KategorisökMis_logo_Sweden_101_54

MIS Sweden

Box 16297
103 25 Stockholm
Telefon: 08-4100 94 99
E-post: info@mis-implants.se
Webb: www.mis-implants.se

neoss_logo.jpg

Neoss AB

Neoss är ett svensk-engelskt företag som grundades år 2000. Produktutveckling samt forskning bedrivs i Sverige och även tillverkning av implantaten sker i Sverige.

Neoss filosofi är att utveckla och erbjuda ett komplett implantatsystem med så få komponenter som möjligt utan att göra avkall på de kliniska valmöjligheterna.

Systemet är väldokumenterat med flera unika studier, bl.a. en svensk multicenterstudie med 13 centra och en jämn fördelning mellan specialister och allmäntandläkare som arbetar med implantat.

Detta tillsammans med ett rimligt pris, som ligger väl under försäkringskassans referenspris, gör att Neoss kan möta de kliniska och ekonomiska krav som ställs idag och skapa optimala förutsättningar för produktiva och effektiva tandvårdsteam.

Mölnlycke Fabriker 3
435 35 Mölnlycke
Telefon: 031-88 12 80
Fax: 031-88 12 89
E-post: info@neoss.se
Webb: www.neoss.com

Nilsson KB Tandl Brage

619 23 Trosa
Telefon: 0156-171 44

nobelbiocare_logo.jpg

Nobel Biocare

Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande inom nyskapande, estetiska, tandtekniska lösningar som är vetenskapligt baserade.

Nobel Biocare är en unik leverantör av integrerade lösningar med tandkronor, tandfasader, tandbroar och tandimplantat till tandvårdsspecialister. Företagets breda utbud av evidensbaserade lösningar gör att tandläkare kan svara på patienternas ökade medvetenhet om, och krav på, avancerade estetiska, implantatbaserade och protetiska lösningar.

Nobel Biocare erbjuder också ett omfattande kontinuerligt forskarutbildningsprogram och deltar i utvecklingen av nya grundutbildningsprogram inom estetisk och implantatbaserad tandvård vid ett antal framstående universitet över hela världen.

Nobel Biocare har mer än 2 500 anställda över hela världen. Företaget har sitt säte och huvudkontor i Zürich, Schweiz. Produktion sker vid sex anläggningar i USA, Sverige, Japan och Israel. Nobel Biocare har egen säljorganisation i 37 länder.

Box 5190
Bohusgatan 15
402 26 Göteborg
Telefon:  031-335 49 00
Fax: 031-16 31 52
E-post: info.sweden@nobelbiocare.com
Webb: www.nobelbiocare.com

Nordiska Dental AB

262 21 Ängelholm
Telefon: 0431-44 33 60
E-post: mail@nordiskadental.se
Webb: www.nordiskadental.se

nder_Dental_Logo_med_Banor_KORR

Önder Dental Tandtekniska AB

Box 334
151 24 Södertälje
Köpmangatan 3
Telefon: 08-550 678 11
E-post: info@onderdental.se
Webb: www.onderdental.se

Optergo_100

Optergo AB

Box 220
Skinnefjällsvägen 1
435 25 Mölnlycke
Telefon: 031-88 77 23
Mobil: 0705-21 18 14
E-post: perjohan@optergo.com
Webb: www.optergo.com

Opus Dental AB

Hospitalsgatan 6 B
602 27 Norrköping
Telefon: 011-10 57 00
E-post: opdusdental@tele2.se

opushc100
Opushc2100

Opus Health Care AB

Box 50208
202 12 Malmö
Telefon: 040-680 15 40
E-post: info.opushc@saralee.com
Webb: www.opushc.se

orestad

Örestad Dentallab AB

Besöksadress: Geijersgatan 4B Limhamn
Box 425
201 24 Malmö
Telefon: 040 162000
Telefax: 040 162144
E-post: info@odlab.se
Webb: www.odlab.se

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13