Lägg upp annons

Här kan den som vill utan kostnad annonsera ut tjänster eller varor t.ex. begagnad utrustning.

Annonserna måste vara relevanta för tandvården.

Annonsören ansvarar själv för annonsinnehåll och varans skick.

Dental24 förbehåller sig att rätten till vad som publiceras.

Annonserna granskas före publicering.