Artiklar taggade med Aktuellt

Nytt centrum för munhälsa invigt i Skåne

Den 21 september invigdes Leendecentralen, Folktandvården Skånes nya kunskapscentrum för munhälsa i Lund. Det gavs tillfälle att uppleva Sveriges första live-operation, utförd i en glasbur med kameror som filmade från olika vinklar.

Specialist via videolänk – ett sätt att öka tillgängligheten

Efterfrågan på tandvård har ökat samtidigt som det utbildas för få tandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland. För att förbättra tillgängligheten arbetar Folktandvården bland annat med konsultationer på distans och ökad samverkan.

Ptj kommenterar regeringens förslag om höjt tandvårdsbidrag

Regeringen meddelar att de vill fördubbla tandvårdsbidraget. Förslaget innebär att för de mellan 22 och 29 år, eller över 65 år, så höjs bidraget till 600 kronor per år, medan bidraget för de mellan 30 och 64 år höjs till 300 kronor per år. Praktikertjänst välkomnar förslaget, men i längden kommer det inte att förbättra tandhälsan eller minska de socioekonomiska klyftorna som finns inom tandhälsa.

”Folktandvården vill ta större hälsoansvar”

Under tre dagar i Högbo, Gästrikland, träffas de högsta cheferna inom Folktandvården i landets alla landsting och regioner för att ta fram en gemensam strategi för att bli en starkare hälsoaktör.

Smart tandvårdsklinik öppnar i Umeå

I början av 2018 öppnar en helt ny Ftv klinik mitt i Umeå. Med smarta lösningar för allt från incheckning till tandtekniskt laboratorium ska folktandvården möta den digitala utvecklingen.

Tandvårdens utmaningar

I dagarna kom ännu en rapport från Svenskt Kvalitetsindex som visar att tandvården är uppskattad. Det är mycket roligt! Men glöm inte att tandvården fortfarande har många utmaningar kvar!

Här är 10 exempel på utmaningar som tandvården behöver ta tag i:

Så minns vi Sverker Toreskog

I veckan som gick är det precis fyra år sedan Sverker Toreskog gick bort. Detta uppmärksammandes med Sverkerdagen på Göteborgs Tandläkarsällskap.

Farid Akhlaghi ny krönikör på Dental24

Tandläkare Farid Akhlaghi hälsas välkommen som krönikör på Dental24. Farid är specialist i parodontologi och har stort intresse och erfarenhet av minimalinvasiva behandlingar. Under mer än femton år var Farid en av tandläkarna i gruppen runt Sverker Toreskog på Landalakliniken i Göteborg.

Tandläkarskandalen

I Västsverige har fler än hundra patienter på en privat tandvårdsklinik anmält felbehandlingar och skador efter vård de fått hos en och samma tandläkare. Tandläkaren anmäldes redan för flera år sedan för missbruk i tjänsten. Men trots att både vårdföretag och myndigheter granskade fallet upptäcktes aldrig bristerna i vården, och skadorna på patienterna blev fler och fler.

Fusk med tandvårdsstöd

Med anledning av att Försäkringskassan har konstaterat att det finns tandläkare som systematiskt rapporterar in att dyrare åtgärder utförts än vad som faktiskt har utförts på patienterna välkomnar Privatttandläkarna Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet.

Tandundersökning för åldersbedömning får stöd av HD

En tandmognadsbedömning är tillräcklig för att bestämma åldern på en gärningsman med okänd identitet, det kommer Högsta domstolen fram till i en dom som kan få stor betydelse eftersom åldern bestämmer straffet.

30 nyanlända erbjuds praktik på Folktandvårdskliniker

Folktandvården Västra Götaland och Arbetsförmedlingen har ett nära samarbete för att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Den 21 juni hålls ett informationsmöte för nyanlända personer med tandvårdsbakgrund från sina hemländer, om möjligheten att få en praktikplats. Praktiken genomförs under sex månader på ett tjugotal kliniker i bland annat Göteborgsområdet, Borås och Lysekil.

LO vill att tandvård ska kosta som sjukvård

Högkostnadsskyddet som gäller för sjukvård ska också gälla för grundläggande tandvård och dagens åldersgräns för fri tandvård ska höjas till 25 år. De kraven antogs på fredagen av LOs kongress.

Regeringen öppnar upp för privat asyltandvård

Regeringen ger nu privata vårdgivare möjlighet att få ersättning för tandvård till asylsökande. Beskedet välkomnas av Privattandläkarna.

Folktandvården VGR presenterar odontologiskt bokslut

Som första tandvårdsorganisation presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Bokslutet beskriver verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv och ska fungera som underlag för satsningar inför framtiden.

Pressen på folktandvården väntas bli långvarig

Överbelastning som ett resultat av att asylsökande behöver akutvård och en underliggande personalbrist orsakar problem i många landsting. Lösningar som särskilda akutteam, pensionerade tandläkare och ökade öppettider ska korta köerna. Men frågan är om det räcker?

Här är några av årets höjdpunkter

Att lära sig nya saker är inte bara nödvändigt utan också ofta väldigt roligt. Så här års aviseras också många nya intressanta kurser och event. Redan nu under våren finns det flera spännande utbildningstillfällen både på hemmaplan och lite längre bort. Att delta i utbildningar betyder också ofta att man träffar både gamla och nya kontakter. Att nätverka och skapa goda relationer är inte minst viktigt.

Här är några av årets höjdpunkter

Att lära sig nya saker är inte bara nödvändigt utan också ofta väldigt roligt. Så här års aviseras också många nya intressanta kurser och event. Redan nu under våren finns det flera spännande utbildningstillfällen både på hemmaplan och lite längre bort. Att delta i utbildningar betyder också ofta att man träffar både gamla och nya kontakter. Att nätverka och skapa goda relationer är inte minst viktigt.

Årets tandsköterska 2016…

På Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens i Stockholm utses under torsdagen den 4 februari Årets Tandsköterska 2016.

Året vinnare blev…

Samverkan om äldre sköra individers munhälsa – ny forskningsstudie

Studien som nu startas är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Syftet med studien är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboende.

Ny reglering föreslås för skönhetsbranschen

Marknaden för den så kallade skönhetsbranschen är delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. Skönhetsutredningen föreslår en ny lag om kroppsbehandlingar med syfte att stärka konsumentens skydd genom högre krav på näringsidkaren.

Folktandvården i Uppsala län inför team för asylsökande

För att hantera det ökade vårdtrycket har Folktandvården i Uppsala län anställt ett särskilt team för asylsökande. Shetha Rizkalla, som själv fick fly från Irak, och en tandsköterska, förstärker i Gottsunda och Enköping.

Delredovisning från TLV ang prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV skriver i sin delredovisning att man är beredd att i höst börja utveckla den konceptuella skissen till en prisjämförelsetjänst tillsammans med intressenterna (tandvården, tandvårdens intresseorganisationer, relevanta myndigheter samt eventuella privata aktörer) för att kostnadseffektivt utveckla och genomföra en lösning med brett stöd.

Inget fusk i debiteringarna från Folktandvården Värmland

Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna den utredning som landstingsdirektören gjort efter uppgifter i TV4 om att överdebiteringar av patienter skett inom tandvård på andra håll i landet.

Digital protetik i vardagen hett på årets Tylösandsdagar

Just nu pågår Tylösandsdagarna, den största protetiska sammankomsten i Sverige med ca 200 besökare. Bland deltagarna är intresset på topp för att lära mer om hur den digitala tekniken implementeras i daglig praxis.

Tandvårdsbiträden – i brist på tandsköterskor

Tandsköterskor är det så stor brist på att Region Örebro har infört det nya yrket tandvårdsbiträden inom Folktandvården. Tandvårdsbiträden saknar formell utbildning. De får istället utbildning på plats ute på praktiker i några dagar innan de börjar arbeta. 

Tandvård till varje pris eller till rimlig kostnad?

Den 31 augusti kommer Tandvårdsutredningen ”Ett förbättrat tandvårdsstöd” med sitt förslag. Utredningen ska ha genomfört en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Frågan är om utredningen kommer att leda till ökad konkurrens inom svensk tandvård?

Utredning vill stärka patientens röst

YTTRANDE/REMISSVAR: Tydligare krav på vårdgivare att ta emot och svara på patienters klagomål. Det föreslår klagomålsutredningen. SKL välkomnar förslaget, men genomförandet kräver tid och resurser.

Brist på utbildningsplatser hotar tandhälsan

ARBETE: Bristen på tandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland är ett problem. Utbildningsplatserna är alldeles för få jämfört med behoven och Folktandvården Västra Götalands tandvårdsstyrelse skriver idag till utbildningsdepartementet för att uppmärksamma dem på problemet och på hur det kan komma att påverka tandvården och tandhälsan för Västra götalänningarna.

Frisk satsning av Oral-B

ORAL-B SYMPOSIUM 2015: Oral-B samlade över 300 deltagare under en hel lördag på sitt kunskapsspäckade symposium vid Münchenbryggeriet i Stockholm den 23 maj. Föreläsningarna handlade om karies, parodontit, erosionsskador och inte minst beteendevetenskap, dvs. hur man uppmuntrar människor till bra egenvård.

Trender och konsekvenser på Privattandläkardagen

PRIVATTANDLÄKARDAGEN: Inledningstalare var f.d. statsminister Fredrik Reinfeld. Han, liksom övriga föreläsare, talade om förändringar i omvärlden och dess effekter speciellt för välfärden och tandvården. I en frågepanel deltog representanter för TLV, FK, SKL och PTL. Övriga presentatörer på Privattandläkardagen var Erik Kristow, trendanalytiker och Alexander Bard, ”cyberfilosof”, debattör, författare, föreläsare, artist, politiker och musikproducent.

Mer sex, husdjur och rent mellan tänderna förlänger livet

HÄLSA: Hälsa handlar i stor utsträckning om livsstil och goda vanor i vardagen. Faktorer som hälsosam mat, motion och lagom kroppsvikt är väl kända. Men lika viktigt är att hålla rent mellan tänderna enligt en artikel i den amerikanska tidningen Health, som publicerat en lista över enkla vardagsrutiner baserad på de senaste forskningsrönen.

Goda arbetsmarknadsutsikter inom vården

ARBETSMARKNAD: Bristen på högskoleutbildade inom vård och skola förväntas öka. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) analys av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyexaminerade från universitet och högskolor.

Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande

ANTIBIOTIKA: Läkemedelsverket har tillsammans med ett tjugotal svenska myndigheter - under ledning av Socialstyrelsen och Jordbruksverket - tagit fram en nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Viktiga insatser är fortsatt korrekt användning av antibiotika och tydligare miljöhänsyn i reglerna för läkemedel. 

Kollegialt möte och hyllning

AKTUELLT: Under sedvanlig ceremoni och vårmöte i Tandteknikergillet Göteborg (TTGG) på Villa Odinslund i Örgryte hyllades nyligen tandtekniker och gillespresident, Ingemar Galeus (SML) med en ukulele inför sin 70-årsdag av övriga bröder i sällskapet.

Kartläggning av svensk tandteknik

MAGISTERUPPSATS: En studie vid Umeå universitet visar att det finns betydligt fler personer i den tandtekniska verksamheten på laboratorier än vad som framgår av officiell statistik medan antalet tandtekniska arbeten som görs ligger på ungefär samma nivå som när tandvårdsstödet infördes 2008.

Skiljenämnd gav avskedad tandläkare rätt i strid mot Praktikertjänst

AKTUELLT: När tandläkare Lars Elmborg ville köpa ut sina kliniker från Praktikertjänst blev de oense om köpesumman. Konflikten trappades upp och slutade med att dåvarande VD Carola Lemne avskedade Lars Elmborg.

Praktikertjänsts nya kurskatalog för hösten 2015

UTBILDNING: Nu är Praktikertjänsts nya utbildningsprogram för alla inom tandvård, med nytt format, släppt och kurskatalogen beräknas nå brevlådorna i början av mars. Det går redan nu bra att anmäla till kurser på Praktikertjänsts webbplats. Många av kurserna är öppna för alla, oavsett för vem man arbetar inom tandvården.

Lägst antal tandläkare per invånare i Sverige

STATISTIK: Ny statistik om tandvården i Norden visar att Sverige har flest invånare per tandläkare (1 235) tätt följt av Finland (1 203) och Island (1 200).

Mer ros än ris på tandläkarnas hemsidor – men ha koll!

BEMÖTANDE: En patient i England har stämts av en tandläkarklinik på 1,5 miljoner kronor för att ha skrivit en negativ recension på nätet. Det är ett ovanligt beslut som troligen bara skapar mer oönskad uppmärksamhet för kliniken. En genomgång på nätet av svenska tandläkarkliniker visar att de flesta får mer ros än ris.

Förlängning av tandhygienistutbildningen: fördelarna överväger i UKÄ:s analys

RAPPORT: En analys av för- och nackdelarna med en förlängning av utbildningen till tandhygienist visar att fördelarna klart överväger för de viktigaste intressenterna.

Dr Ian Buckle, Dawson Academy/BD Seminars på besök i Göteborg

AKTUELLT: Dental24 fick en pratstund med Dr Ian Buckle i samband med hans medverkan på årsmötet för de svenska Dawson Study Clubs. Vi talade om nyttan med vidareutbildning, kunskapsdelning och Dawson-konceptet.

Livslångt lärande för tandläkare och tandtekniker i Dawson Study Club

UTBILDNING: Sveriges tre Dawson Study Clubs träffades nyligen i Göteborg för en gemensam årlig vidareutbildning. Mötet gästades av Dr Ian Buckle från Dawson Academy i England som föreläste och diskuterade fall med de 33 deltagarna på mötet.

Bisfenol A i dentala material – en systematisk kartläggning av vetenskapliga studier

RAPPORT: Kartläggningen innehåller en sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om innehåll och frisättning av bisfenol A (BPA) från olika dentala material. Beräkningar av mängderna frisatt BPA från fyllningar och fissurförseglingar baseras på data från tillgängliga in vitro-studier då det saknas data från kliniska studier.

Läkarnas kompetens och tandläkarnas vidareutbildning i fokus

UTBILDNING: Ledande företrädare för Sveriges läkarförbund uttrycker oro för att läkarkårens kompetens kan komma att äventyras om den externa fortbildningen fortsätter att sjunka. Frågan har ytterligare aktualiserats mot bakgrund av att läkemedelsindustrins möjlighet att finansiera 50 procent av läkarnas fortbildning upphörde vid årsskiftet. För tandläkarnas del pågår diskussioner och utredning om en obligatorisk vidareutbildning i linje med den obligatoriska kompetensutbildning som finns i många EU-länder och även i Norge.

​​​Bättre tandhälsa hos de yngsta mål för ökat samarbete

PEDODONTI: - Genom ett utökat samarbete mellan Folktandvården och primärvårdens barnvårdscentraler, bvc, hoppas vi tidigare kunna skapa goda vanor och förenkla kontakterna med vården, säger Eva Hedman vid Folktandvården.

Omars väg till jobbet som tandläkare på Ftv Alingsås: Samvaro med andra betyder allt för en snabb integration!

AKTUELLT: Tandläkare Omar Omars glädje och stolthet över att vara del av en arbetsgemenskap genomsyrar hela hans berättelse. Det var hans egen drivkraft, studier och legitimation som ledde till en fast tjänst på Folktandvården i Alingsås. Omar delar också med sig av sina tankar och erfarenheter om bästa vägen till integration för nyanlända tandläkare.

Historia och trender 2014/2015

AKTUELLT: Vi lever i en föränderlig värld. Här kan du läsa om förändringar och trender som på olika sätt berör oss som arbetar med svensk tandvård.

Min oförglömliga och upplevelsefyllda volontärresa!

VOLONTÄRARBETE: Läs Tara Faezeh Nejads reseberättelse från arbetet med förebyggande tandvård i Zimbabwe för Tandläkare Utan Gränser. Till vardags är hon verksam som tandhygienist på Smile Colosseum.

Frivilliga krafter ger asylsökande tandvård

AKTUELLT: När ett nytt boende för asylsökande öppnade i Järlåsa ställde personal vid Folktandvården Seminariet frivilligt upp.

”Olyckligt att Karlstads universitet avvecklar tandhygienistutbildningen”

AKTUELLT: Professor emerita Birgitta Söder vid institutionen för odontologi på KI, kommenterar beslutet att lägga ner tandhygienistutbildningen i Karlstad.

Sökes: Praktikplatser till tandsköterskelever

Dental24: I ett upprop uppmanar tandläkare Leif Borg sina kollegor på privata kliniker att erbjuda praktikplatser till tandsköterskeelever. Omfattande pensionsavgångar gör att behovet av nya tandsköterskor är stort. 

Tandvården rekryterar personal utomlands

WebbTV: Bristen på sköterskor i Norrbotten är stor. Och situationen liknar till viss del den som tidigare fanns bland tandläkare.

Kampen mot antibiotikaresistens på rätt väg

Dental24: Som ett led i att minska förskrivningen av antibiotika har Sverige satt upp ett långsiktigt mål att förskrivningen ska ner under 250 recept per 1000 invånare och år. Se listan över försäljning av antibiotika i hela riket och län för län de senaste fyra åren.

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström blir ansvarig för tandvårdsfrågorna

Gabriel Wikström är tidigare SSU-ordförande, 29 år, har utsetts till folkhälsa-, sjukvårds- och idrottsminister.

EAO går vidare från Rom till Stockholm

Årets EAO kongress i Rom lockade över 4 000 besökare. Experter från Europa, Korea, Kanada och USA föreläste kring den senaste forskningen med betoning på förenkling, förutsägbarhet och kvalitet i olika behandlingsmetoder för tandimplantat för deltagarna i European Academy for Osseointegration.

Tandsköterska sökes

Sveriges ledande nyhets- och kunskapsportal för svenska tandvårdsteam Söker Tandsköterska som vill blogga på Dental24.  I snart sex år har Dental24 visat vägen med digital kommunikation och content marketing. Varje månad besöks Dental24 av en stor andel av alla de 25 000 personer som arbetar med tandvård i Sverige.

Avhandling visar att glasmodifierad zirkoniumdioxid gör det möjligt att bonda bättre

Tylösandsdagarna: Glasmodifierad zirkoniumdioxid gör det möjligt att bonda enligt en avhandling presenterad på Tylösandsdagarna 2014 av tandtekniker Evaggelia Papia från Malmö Högskola. Läs sammanfattningen 

Rättelse i föreskrift om tandvårdsstödet

TLV: I den tryckta versionen av föreskriften (TLVFS 2014:6) om statligt tandvårdsstöd finns ett skrivfel i tillstånd 5013.

NEXT GEN Dental Professional Days – morgondagens tandvård redan idag!

REPORTAGE: Närmre 200 tandtekniker & tandläkare från hela Norden är samlade under två dagar 28-29 augusti i Göteborg på Lindholmen Science Park för att ta del av det vetenskapliga programmet för nästa generation, av nästa generation. Programinnehållet är framtaget tillsammans med en kommitté bestående av unga tandläkare från de nordiska länderna.

Folktandvården i Västerbotten fokuserar på mångfald

För att ge alla, både patienter och kollegor, ett gott och likvärdigt bemötande utbildar Folktandvården i Västerbotten personalen i etnisk mångfald och hbtq-frågor.

Sommarjobb i Zimbabwe för Tandläkare utan gränser

I slutet av juni begav sig en grupp volontärer bestående av tandläkare, tandhygienister och studenter till Zimbabwe för att arbeta med utbildning inom preventivvård och akut- och reparativ tandvård.

Tandvårdsstödet fungerar bra men kunskapen behöver öka ytterligare

En majoritet, drygt 70 procent, av Sveriges tandläkare anser att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna, enligt en undersökning genomförd av TLV.

Översyn och nya referenspriser från TLV

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har nu publicerat nya föreskrifter och omräknade referenspriser som träder i kraft den 1 september 2014.

TePes och Tandhygienistföreningens StuderandePris 2014

Varje år delar TePe och Tandhygienistföreningen ut stipendier för att stimulera och uppmuntra studenterna vid de olika lärosätena.

Dr Alban sommarpratare i radio

Alban Nwapa, artist, musikproducent och tandläkare, debuterar i år som sommarvärd. I sitt program den 6 augusti kommer han att berätta om sin resa som tagit honom från ett krigsdrabbat Nigeria, via tandläkarexamen i Stockholm till scener runt om i världen. 

Utbildning till Tandhygienist fyra i topp bland utlandsfödda studenter

Högskolestudier blir allt populärare. Numera väljer ungdomar med utländsk bakgrund högskolestudier i lika stor utsträckning som de med svensk bakgrund. Det visar en ny undersökning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB.

Alla SKALL-krav måste vara uppfyllda!

Dental24: Greger Oxhammar guidar i juridikens djungel. Upphandlingen av tandtekniska tjänster i Folktandvården Stockholms län AB görs inte om. Kammarrätten i Stockholm har nu avgjort det mål som gällde undertecknande av en särskild bilaga 10 som hade bifogats anbudet. Anbudsgivaren hade tidigare överklagat till Förvaltningsrätten men fått avslag.

Språket vägen till bättre tandhälsa hos invandrarbarn

Tre elever på tandsköterskeutbildningen i Helsingborg har utvecklat ett sätt att lära ut munhygien till nyanlända föräldrar. De har också testat metoden och visat att den fungerar. De är själva invandrare och vet att barn med utländsk bakgrund har en allmänt dålig munhälsa jämfört med svenska barn och det är något de vill de ändra på.  

Karin Sjögren ny bloggare på Dental24

Tandläkare och kommunikatör Karin Sjögren börjar idag blogga på Dental24.  I sin första blogg tar hon upp tankar kring Uteblivandefakturor och vem som egentligen bär ansvaret för att en patient uteblir från tandläkarbesöket.

Ny teknik förbättrar vidhäftningen av keramisk tandersättning

Vetenskap: En ny patenterad teknik, som utvecklats vid Malmö högskola, ökar möjligheten att fästa keramiskt material för att ersätta förlorad tandsubstans. Med hjälp av glaspartiklar har forskarna fått fram en ytstruktur som gör att den keramiska tandersättningen fäster bra på tänder med hjälp av cement.

Dentalakademin – begåvade eldsjälar hittade sin drömklinik på högklassigt hälsocentrum

Dental24: Michael Karlstén och Erik Lennartsson hade länge haft ett samarbete men på olika håll. Hösten 2013 slog de upp portarna till sin gemensamma klinik på Östermalm i Stockholm. I en historisk miljö med andra hälsorelaterade företag erbjuder de estetiskt tandvård och implantatkirurgi på en unik och kvalitetsdriven klinik. 

Kliniketablering: Dagnelidkliniken – familjeföretag i supersnabb expansion

Dental24: På den nybyggda kliniken i Västra Frölunda strax utanför Göteborg pågår redan en omfattande utbyggnad. Kliniken som invigdes i maj 2011 har tio behandlingsrum och utökas i vår med ytterligare åtta. Familjen Dagnelid och deras ca 30 medarbetare satsar stort för att kunna möta den ström av nya patienter som söker sig till kliniken – i genomsnitt 100 nya patienter per månad under snart 3 års tid.

Ny prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården

Antalet tandhygienister väntas öka med 24% medan antalet tandläkare väntas minska med 4%* till 2025 enligt ny prognos från Socialstyrelsen.

Regionförbundet och landstinget slås ihop och blir Region Örebro län

Den 5 mars sa riksdagen ja till landstingets ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region i Örebro län från och med 1 januari 2015. Beslutet innebär att Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län går samman och bildar den nya regionorganisationen Region Örebro län.

Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen

En särskild utredare ska kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen av bisfenol A från material i kontakt med livsmedel lämpligast kan minskas. För övriga användningsområden ska utredaren kartlägga exponeringen för bisfenol A och alternativ till bisfenol A i syfte att få kunskap om vilka övriga användningar som på sikt kan behöva fasas ut.

Valfri specialisttandvård för barn och ungdomar i Skåne

Från den 1 mars kan barn och ungdomar själva välja var de ska få sin kostnadsfria specialiserade tandvård i Skåne.

Kritik mot tandvårdsutbildningar

Utbildning: Två av landets tandläkarutbildningar får underkänt av Universitetskanslersämbetet. Det är tandläkarutbildningarna vid Karolinska institutet och Malmö högskola som får omdömet "bristande kvalitet". Ytterligare nio utbildningar till tandhygienist och tandtekniker samt kandidat- och magisterutbildningar i odontologi får också kritik. Läs kritiken här!

Läkemedelsverket: Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Årets första nummer av Information från Läkemedelsverket innehåller nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Tandläkare förskriver cirka 7 % av all antibiotika som hämtas ut på svenska apotek och problemet med antibiotikaresistens ökar.

Käkkirurgin i Skåne samordnas

Vårdproduktionsutskottet ska den 3 mars fatta beslut om att samordna käkkirurgin i Skåne under Skånes Universitetssjukhus, SUS. Förändringen är organisatorisk och verksamhet kommer även fortsättningsvis att bedrivas på SUS samt på Centralsjukhuset i Kristianstad och på Helsingborgs lasarett.

Regelbunden vidareutbildning prioriteras av tandläkare och tandtekniker i Dawson Study Group

En grupp svenska tandläkare och tandtekniker med särskilt intresse för kosmetisk tandvård träffas regelbundet på eget initiativ för att förkovrar sig. En av initiativtagarna, tandläkare Thomas Milstam som rapporterar här från Dawson Study Groups senaste möte i Malmö.

Socialstyrelsens rapport: Färre tandläkare och fler tandhygienister

Efterfrågan på tandläkare är fortsatt större än tillgången men marknaden är på väg mot balans. Arbetsmarknaden för tandhygienister är till övervägande del i balans. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.

Ny Folkhälsomyndighet

Den 1 januari 2014 bildas Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen.

20 procent mindre antibiotika skrivs ut i Folktandvården Skåne

Dental24: Folktandvården Skånes arbete med att få ned antibiotikaförskrivningen har gett resultat. Det senaste året har förskrivningen minskat med 20 procent.

SACO: Balans på tillgången av tandläkare och tandhygienister

Dental24: SACO publicerar uppdaterad I Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. SACO med input från Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening bedömer att arbetsmarknaden för tandläkare och tandhygienister är i balans.

Apollonia – nätverket för kvinnliga privattandläkare

Dental24: Möjligheter att utbilda sig inom odontologi finns det gott om, på olika nivåer, men som tandläkare finns det så mycket mer man kan behöva utbildning i, och stöttning och hjälp med. Där är här som nätverk och forum har en viktig roll att spela.

Tandläkare måste skrota röntgenutrustning

Fyra tandläkarmottagningar som saknar tillstånd för sina så kallade panoramaröntgenutrustningar måste skrota dem. Skrotningen ska genomföras senast den 15 november. Det kräver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kostnad inte lika med hög kvalitet inom Folktandvården!

I en undersökning av kostnaderna för Nödvändig tandvård i Sveriges landsting hamnar Västerbotten högst med 120 kr/invånare medan Jönköping hamnar lägst med 57 kr/invånare tillsammans med Örebro.

Malmö högskola fyller 15 år

I år fyller Malmö högskola 15 år. Ett ögonblick i akademins historia, en milstolpe i Malmös utveckling. Fredag 18 oktober firar högskolan med årshögtid och jubileumsfest på Slagthuset.

Borsta Borsta – Svensk app finansierar barntandvård i Kapstadens kåkstäder

Dental24 har träffat tandläkare Kerstin Lundgren, initiativtagare till det framgångsrika biståndsprojektet Ncuma Tandhälsa i Sydafrika. Med hjälp av insamlade medel från bl a Rotaryklubbar, ett eget 90-konto och en app som lär svenska förskolebarn att borsta tänderna, driver stiftelsen förebyggande tandvård i Kapstadens kåkstäder.

TLV: Ny föreskrift och handbok om tandvård

Från den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård. Den nya Föreskriften (TLVFS 2013:2) är ett omtryck av tidigare gällande föreskrift och innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.

Smaksatta mineralvatten föreslås få varningsdekaler i Finland

Smaksatta mineralvatten föreslås få varningsdekaler, skriver tidningen Helsingin Sanomat. Tandläkarna har upprepade gånger uttryckt sin oro för att syran i smaksatt vichy och så kallade saftdrycker kan fräta emaljen på tänderna.

Webbradio: Integration, tandläkaren Fernando valde Norrbotten

Specialisttandläkaren Fernando Mota de Almeida fick nyligen pris för sin forskning när det handlar om sjukdomar i tandens pulpa. Priset delades ut i samband med en internationell forskningskongress i Norge.

Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

Hälsan i Sverige har en positiv utveckling – men inte för alla. Trenden visar på ökande ojämlikhet inom hälsa och vård i Sverige.

Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande

Patientmaktsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård till regeringen. I betänkandet lämnar utredningen förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). De lämnar också förslag till bland annat förslag till hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor samt en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation.

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag gällande fr.o.m 1 juli reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beslutet innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård.

Ingen riktig SOMMAR utan KONST i spännande miljöer

Vi har samlat några tips på spännande museer och skulpturparker värda ett besök i sommar. De flesta utställningarna hittar ni i kustnära lägen i södra Sverige men vi har också gjort en avstickare över sundet till Humlebæk och Köpenhamn. I sommar visas alltifrån världsberömda fotografier på Fotografiska i Stockholm och performancekonst av Yoko Ono på Louisiana till arkitektoniska konstverk i Guds fria natur på Kivik Art Center på Österlen. På Pilane gravfält på Tjörn kan ni bland de betande fåren hitta både moderna skulpturer och en talande telefonkiosk där Claes Eriksson från Galenskaparna bjuder på en galen installation kallad "En himla många telefonsamtal”. VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG KONSTSOMMAR! Redaktionen på Dental24

Äldretandvård via internet nominerat till Svea-priset

GerioWeb, ett internetforum för äldretandvård, har nominerats till Svea-priset 2013. Prissumman är på 500 000 kronor och delas ut av Kvalitetsmässan till projekt eller verksamheter inom vård och omsorg som framgångsrikt har förnyat och förbättrat svensk vård och omsorg med hjälp av IT.

Väntetider i Folktandvården – inte tillräckligt bra!

Dental24 har gjort en rundringning bland små och stora Folktandvårdskliniker och det visar sig att 1/3 av klinikerna har mer än 3 månaders väntetid. Frågan är varför man på vissa håll ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för en undersökning i den offentliga tandvården?

Ny myndighet: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

Distriktstandvården i Jordbro centrum drabbat av brand

Tidigt på morgonen den 24/5 fick mottagningsansvarig Maria Larsson på Distriktstandvården Jordbro larm om att kliniken drabbats av brand i Jordbro centrum. En bil som stod parkerad framför tandkliniken hade tänds på under natten.

Delade meningar om tandteknikernas eventuella legitimation

Sveriges Tandteknikerförbund och Sveriges Tandläkarförbund är inte eniga om huruvida tandteknikerna bör legitimeras eller ej. Nu blir det riksdagen som avgör.

Tobaksfri vecka på Ftv i Västerbotten

Tobaksfri Duo firar i år 20-års jubileum. Denna vecka uppmärksammar Folktandvården i Västerbotten jubileumsåret med olika aktiviteter på länets kliniker. Att arbetet gör skillnad visar Folktandvårdens egen statistik på tobaksbrukande 15- och 19 åringar som visas under veckan.

Innovationstävling för bättre vård och omsorg

Är du en problemknäckare som ser lösningen på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Har du en innovationsidé som om den genomförs kan spara pengar och höja kvaliteten? Var med i SveaPriset och tävla om 500 000 kronor.

Förslag om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Regeringen föreslår att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.

Högre kvalitetskrav inom barn- och ungdomstandvården i Skåne

Kvaliteten sätts i högsätet i ackrediteringsvillkoren när vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård införs 1 maj 2013 i Skåne. I de nya villkoren för vårdgivare som vill bedriva tandvård i Skåne förtydligas kvalitetskraven för barn- och ungdomstandvård.

Antalet tandläkare och tandskötare som får allergi av plastplomber ökar

Det är akrylatångor från halvfärdiga plomber som kan leda till allergiska reaktioner. Det finns fall där allergin har lett till astma. Exsem på händer är ändå det vanligaste symptomet, skriver finska Yle på svenska.

Socialutskottet vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet

Socialutskottet konstaterar att tandvårdsstödet fortfarande har flera brister trots tandvårdsreformen 2008. Antalet tandläkarbesök har inte ökat lika mycket som det var tänkt och högkostnadsskyddet når inte alla patienter med stora tandvårdsbehov. En majoritet i utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över delar av tandvårdsstödet. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

EQT intresserat av att köpa Praktikertjänst

Riskkapitalföretaget EQT är intresserat av att köpa Praktikertjänst och föreslår ett pris på 6,7 miljarder kronor.

Rapport: Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2013

Utdrag från den nyligen (jan 2013) av Socialstyrelsens publicerade rapporten om tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård Nationella planeringsstöd 2013. Tillgången på tandläkare har minskat, medan tillgången på specialisttandläkare har varit stabil. Samtidigt har tillgången på tandhygienister ökat kraftigt och antalet sysselsatta tandhygienister per sysselsatt tandläkare har nästan fördubblats sedan 1995.

Ett fyrtiotal tandläkarmottagningar kan få betala vite

Närmare hälften av alla landets tandläkarmottagningar som använder panoramaröntgen saknade tillstånd när Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde en kontroll 2012. Ett fyrtiotal av dem kan nu få betala vite om de fortsätter med den otillåtna verksamheten. Tandläkarmottagningarna ska också redovisa för myndigheten hur de lever upp till kraven i strålskyddslagen.

Meningarna om tillgången på tandläkare går isär

”Ingen brist på tandläkare” i Norrbotten. - Antalet platser på tandläkarutbildningarna har ökat under de senaste åren. Och nu ser vi effekten av det, bristen på tandläkare minskar i hela landet, säger tandvårdschef Klas Tunbrå till Norrbotten Kuriren den 23 januari 2013. Det stämmer knappast överens med vad Socialstyrelsen, SCB, Högskoleverket, Sveriges Tandläkarförbund och SACO presenterat på senare tid.

Åhrens Dental ifrågasätter Läkemedelsverket tolkning av EU:s direktiv om försäljning och användning av tandblekningsprodukter

Från den 31 oktober 2012 gäller nya regler för tandblekningsprodukter till följd av ett nytt EU-direktiv. Enligt EU är tandblekningsprodukter kosmetiska produkter och omfattas av bestämmelserna för kosmetika- och hygienprodukter.

Årskrönika: Dental24 summerar ett händelserikt 2012

Ett år går fort men mycket hinner ändå hända. Dental24 har samlat några intryck från det gångna tandvårdsåret.

Ny arbetsmarknads statistik från SCB: Arbetskraftsbarometern 2012

Arbetskraftsbarometern är en årlig enkätundersökning gjord bland ett urval av arbetsgivare. Undersökningen syftar till att ge snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper däribland tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Arbetsgivarna tillfrågas om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda kommer att förändras på ett respektive tre års sikt.

Hur dåligt informerad får man vara för att få skriva en krönika om tandvård i Expressen?

Expressens krönikör Cecilia Hagen har varit hos sin tandläkare och gått därifrån tämligen oinformerad om kostnader och högkostnadsskydd.

Vad får Jan Björklund för betyg?

Vi hör nästan dagligen att den svenska skolan halkar efter. Det framgår också av två nya publikationer från Högskoleverket som rapporterar om svensk utbildning bl.a. avseende tandläkare. Nu får Utbildningsministern betyg på hur han klarar sitt arbete som Utbildningsminister. Jan Björklund borde kanske ha fått betyg redan efter fyra år så hade eventuellt kunskapsbristerna upptäcks tidigare?

Högskoleverket befarar brist på tandläkare

Rapport 29 nov 2012: Högskoleverket bekräftar nu det Dental24 under flera år har uppmärksammat baserat på statistik och olika utredningar: Det finns en risk för framtida brist på bland annat tandläkare om antalet nybörjare på dessa utbildningar inte ökar. För tandläkare skulle det behövas fler utbildningsplatser för att minska den befarade bristen. Detta gäller till viss del även läkarna, där Sverige sedan flera år inte är självförsörjande utan behöver lita till ett invandringsöverskott av läkare med utländsk utbildning.

Etisk plattform inom vård och omsorg

Regeringen vill öka invånarnas möjlighet till god insyn i vårdens och omsorgens kvalitet genom en etisk plattform för alla vård- och omsorgsgivare som får del av offentlig finansiering. Målsättningen är att alla utförare - oavsett driftsform - ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi.

SACO rapport: Framtida brist på tandläkare och balans av tandhygienister

Tandläkare har idag mycket goda möjligheter att få jobb men inom fem år kan brist uppstå främst beroende på hög medelålder bland både allmäntandläkare (ca 40 % var 2009 över 55 år) och specialisttandläkare (ca 55 % var 2009 över 55 år). För tandhygienister väntas den balans som råder på arbetsmarknaden bestå även om fem år. En viss risk för brist på erfarna tandhygienister kan uppstå på grund av ökat behov från samhället på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdinsatser samt pensionsavgångar.  

”Sensation” när Göteborgs-Posten granskade tandvården

”Världens bästa tandvård” kom på skam när G-P tog fram storsläggan. I en artikelserie som sa sig ”granska tandvården” gick Göteborgs-Posten veckan före Riksstämman till hårt angrepp mot svensk tandvård. I stort uppslagna artiklar och förstasidor slog man till med rubriker som ”Rutten tandvård”, ”Fusk”, ”Stora brister i vården", "Professionell inkompetens", "Oseriösa tandläkare fuskar till mellan 300 miljoner och en miljard".

Stockholms läns landsting skärper kraven på information om tandvårdsstödet

Många unga vuxna saknar kännedom om tandvårdsstödet och oroar sig för höga kostnader, samtidigt som en stor del av det statliga stödet förblir outnyttjat. Därför skärper nu Stockholms läns landsting kraven på information till 19-åringar om tandvårdsstödet. Det säger Catrin Mattsson (C), ordförande i Tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting.

Försäkringskassan polisanmäler fusk med tandvårdsstöd

Tandläkare kommer att specialgranskas av Försäkringskassan för att komma åt fusk med tandvårdsstödet och felaktigheter kommer i större utsträckning att leda till polisanmälningar. Det uppger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson som anser att alltför få polisanmälningar hittills lett till åtal, och att kassan nu vill ha hårdare tag.

Nominera Din kandidat till Årets tandsköterska

Nu är det dags att nominera den tandsköterska som du anser förtjänar att bli utsedd till ”Årets tandsköterska 2012”. Vinnaren får förutom äran och diplom också en resecheck på 10.000 kr.

Kemikalieinspektionen föreslår nya undantag från förbudet mot kvicksilver

Sedan den 1 juni 2009 gäller i Sverige ett generellt förbud mot kvicksilver. För att ge olika verksamheter där kvicksilver används möjlighet att hitta alternativ gäller sedan tidigare ett antal tidsbegränsade undantag. Eftersom flera av undantagen löper ut vid årsskiftet har Kemikalieinspektionen gjort en översyn av dem och föreslår nu vissa ändringar.

Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har ökat på senare år. Men nyttan av att ge antibiotika i förebyggande syfte vid tandbehandlingar är inte klarlagd. Istället är god munhygien grunden för all tandvård och kan bidra till lägre användning av antibiotika och minskad risk för infektioner hos riskpatienter. Nu rekommenderas en mer begränsad användning av antibiotikaprofylax i tandvården.

SVT Plus: Svaga nyansskillnader vid tandblekning hemma

Ett bländande vitt leende önskar sig nog många. På marknaden finns idag både tuggummin, hemmatandblekning, tandsköljmedel och tandkrämer som sägs kunna bleka missfärgade tänder.

Proposition om ny tillsynsmyndighet

Regeringen överlämnade igår en proposition till riksdagen angående inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Region Skåne utreder en bolagisering av Folktandvården Skåne

I samband med nästa sammanträde med vårdproduktionsberedningen, den 11 oktober, kommer den styrande Femklövern att ge Region Skånes produktionsdirektör Lars Kristensson uppdraget att utreda förutsättningarna för en bolagisering av Folktandvården Skåne.

Smärtlindrande tandvård redan för 6500 år sedan

Italienska forskare har studerat rester av människa i Slovenien från 6 500 år sedan och funnit att en av tänderna har en spricka som fyllts med bivax. Fyllningen kan ha gjorts för att lindra smärta, tror forskarna. I så fall är det tidigaste exemplet vi har på smärtlindrande tandvård.

Tylösandsdagarna – årets höjdpunkt inom protetik för tandläkare och tandtekniker

SFOP’s årliga möte i Tylösand hölls i år den 12-14 september. Mötet har kommit att etablera sig som en unik och givande mötesplats för alla branschkollegor med intresse för protetik m.m.

Många vetgiriga tandtekniker slöt upp på Tanumstrand

Över 200 tandtekniker träffades i två dagar (7-8 september) på vackra Tanumstrand i Bohuslän. Stället var packat eller ”knôkfullt”, som man säger på västkusten. Trots tuffa tider för tandteknikerna var intresset stort för utbildning i ”Det naturliga leendet” (Smile Design) och ”Creating natural dentures” av James Mahan från PTC i Kalifornien. Stämningen var helt enkelt på topp!

Nästan varannan tandläkare saknar tillstånd för panoramaröntgen

45 procent av de tandläkarmottagningar som genomförde undersökningar med så kallad panoramaröntgen under 2011 och första halvåret 2012 saknar de tillstånd som krävs enligt strålskyddslagen. Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu kontakta alla berörda mottagningar.

Mer makt år patienten med ny lag

Patienten ska få mer makt och inflytande över hälso- och sjukvården i och med en ny patientlagstiftning. Ett delbetänkande lämnades i somras.

Får fler utlandsfödda att gå till tandläkaren i Tensta

Mångkulturella är överrepresenterade beträffande uteblivna besök hos tandvården i Sverige. Det är en oroväckande trend som media har rapporterat om den senaste tiden. Folktandvården i Stockholms län har brutit den negativa trenden i Tensta genom nya kommunikationssätt. Muntlig kommunikation visar sig vara det effektivaste sättet att nå mångkulturella grupper.

Socialstyrelsens utredare föreslår ny lag för estetiska behandlingar

Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare i dag presenterar. Även 18-årsgräns för patienter samt ökade krav på information med betänketid och skriftligt medgivande ingår i förslaget.

Vem avgör vilken tandvård patienten får?

Är det patienten, tandläkaren eller rent av myndigheterna som avgör vad patienterna får för tandvård? Ofta är det tandläkaren som själv avgör valet. Detta trots att patienten ofta själv står för kostnaden.

Flera förbättringar i tandvårdsstödet

TLV har beslutat att ändra i det statliga tandvårdsstödet, bland annat kommer nya delar att ingå. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper införs.

Events du inte bör missa efter sommaren

Dental24 listar några av höstens event för kompetensutveckling. Vi frågade några deltagare som brukar besöka dessa konferenser varför man bör åka dit och delta.

Fler hygienister och färre tandläkare

Socialstyrelsens analys av arbetsmarknaden för tandläkare och tandhygienister: Tillgången på tandläkare fortsätter att minska inom svensk tandvård, minus 8 procent relaterat till befolkningsmängden 1995-2009. Tandhygienistkåren växte med 68 procent under samma period. Socialstyrelsen bedömer att efterfrågan på tandläkare överstiger tillgången medan arbetsmarknaden för tandhygienisterna är i balans.

Region Skåne vill stärka tandvårdens folkhälsoarbete

Tandvården möter regelbundet cirka 95 procent av alla barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år. I nuläget är tandvårdens folkhälsoarbete inte tillräckligt strukturerat. Hälso- och sjukvårds­nämnden beslutade den 28/5 därför att ta fram handlingsplaner för två pilotprojekt; ”Tobaks­prevention” och ”Barn som far illa” för tandvården.

Tandvård i världsklass i Göteborg

Den 9-12 maj håller Astra Tech sin världskonferens i Göteborg. På onsdag den 9:e startar en pre-congress med live cad/cam-operation ledd av specialisttandläkare Marcus Dagnelid från SAACD/Dagnelidkliniken i Högsbo, Göteborg.

Friskare äldre med rätt medicin, bättre munvård och hälsocoachning

Bättre samarbete mellan landstinget och kommunerna ska göra det bättre för både de friska och sjuka äldre i Värmland.

Historiskt möte kring osseointegration

Många var med och skrev odontologisk historia på Nobel Biocares jubileumssymposium i Göteborg. Med professor Per-Ingvar Brånemark i täten för 1 000 kollegor från hela världen avhandlades upptäckten av osseointegration för 60 år sedan och det internationella erkännandet för 30 år sedan.

Lärare på KI’s Tandteknikerprogram kräver att beslutet om avveckling rivs upp

I ett upprop undertecknat av lärarna vid Tandteknikerprogrammet på Karolinska Institutet kommer krav på att beslutet om avveckling ska rivas upp.    

Åtta professorer inom tandvård knyts till TLV

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, knyter till sig åtta professorer som vetenskapliga råd inom tandvårdsområdet. Dessa kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i tandvårdsstödet.

Uppsala kan bli först att erbjuda tillgång till egna journaler som e-tjänst

Från och med i höst beräknas alla patienter inom Uppsala läns landsting få möjlighet att ta del av sina journaler via internet. Tjänsten är den första av sitt slag i Sverige men kan komma att bli allt vanligare tack vare ett utvecklingsprojekt där flera EU-länder ingår.

Dental24:s Årskrönika 2011

Till skillnad från traditionell media, så är digital media mätbar utan några särskilda läsarundersökningar. Det är så vi på Dental24 ser vad läsarna/besökarna är mest intresserade av. Här kan du se vilka inslag våra läsare uppskattade mest under 2011!

Snopet för Uppdrag Granskning – medmänsklig tandläkare förstörde skopet!

I onsdags (7/12) sände SVTs Uppdrag Granskning ett reportage om hur Tomas Lundqvist, en av Malmös hemlösa som lovats nya tänder och olyckligtvis hamnade mellan två tandläkarstolar.

Nyheter och kunskap via nätet ökar

På årets Riksstämma och Swedental blev det åter bekräftat att allt fler läser nyhetsbrev och använder webben för att hålla sig uppdaterade om nyheter och kunskap inom sitt fackområde. Inom svensk tandvård är Dental24 den ledande och mest populära platsen på nätet. Det anser professionen inom svensk tandvård.

Allt fler svenskar läser till tandläkare utomlands

Samtidigt minskar antalet som examineras från tandläkarutbildningen i Sverige. Läsåret 2010/2011 examinerades 206 tandläkare från de svenska tandläkarskolorna jämfört med 217 föregående läsår *. Dessutom antogs det läsåret 2010/2011 något färre studenter (318) än året innan (323). *

Bättre rutiner efter tragiskt dödsfall

I december 2009 avled en nioårig flicka på Vrinnevisjukhuset i Norrköping på grund av en infekterad tand, som ledde till blodförgiftning.

7 steg för ett lyckat besök på Swedental

Många går i den tron att åka på Rikstämman och Swedental är ett avbrott i vardagen. Det är det ju också men det kan bli mycket mer än bara ett avbrott om man bara tänker efter lite före…

Tandsköterskeutbildning hotar patientsäkerheten

Vi vill säkra alla patienters tillgång till en god tandvård i hela landet. Det förutsätter en högkvalitativ tandsköterskeutbildning på yrkeshögskolenivå där innehållet i utbildningen samordnas nationellt.

Motioner om tandvård till höger och vänster

Politikerna har kommit igång ordentligt efter sommaruppehållet.

Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

I propositionen föreslås ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär att det bland annat införs ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag.

Förslag till riksdagsbeslut: Översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet.

Motion om att kvalitetssäkra och validera tandteknikernas arbete

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvalitetssäkra och validera tandteknikernas arbete.  

Nu även på Tandläkarförbundets agenda: – Framtida tillgång och efterfrågan på tandläkare

Tandläkarförbundet har nu börjat diskutera det framtida behovet av tandläkare. På Tandvårdsforum den 26 september ställdes frågan ”Räcker tandläkarna till – eller är de för många?”.  Frågan belystes ur olika perspektiv - från barntandvård till kosmetisk tandvård – men också hur tandläkarutbildningen i landet utvecklas för att matcha framtidens behov av tandvård.

Fri tandvård för alla upp till 22 års ålder i Västsverige!

I Västra Götaland satsar man på gratis tandvård till de unga och höjer åldersgränsen till 22 år.

Riksrevisionen har inlett en granskning av tandvårdsreformen

Riksrevisionen har inlett en granskning av tandvårdsreformen, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport. (Publiceringsdatum är ännu inte fastställt.)

Nya regler för användning av tandblekningsprodukter

Efter år av diskussioner har ett gemensamt regelverk för användning av tandblekningsprodukter antagits i EU. Enligt de nya reglerna ska tandblekning föregås av undersökning och första behandling hos en tandläkare.

Region Skåne ger inga förutsättningar att lämna seriösa anbud i deras pågående upphandling av tandtekniska arbeten

För ett par veckor sedan kom ett anbudsunderlag från Region Skåne. Det är med stor förvåning många av oss tandtekniker läser att de redan på förhand har bestämt sig för maxpriser som ligger 20 – 40 % under branschens genomsnittspriser.  Hur tänker man egentligen?

Budgetproposition 2012: Tredje steget tandvård

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit två nya tandvårdsstöd riktade till personer som har särskilt behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Förslagen gäller dels patientgrupper som behöver förebyggande tandvård och som ofta behöver gå till tandläkaren, dels personer med stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Region Skåne avvisar begäran om möte inför upphandling av tandteknik

Sveriges Tandteknikerförbund har begärt ett möte med ansvariga politiker i region Skåne om upphandling av tandtekniska tjänster. Politikerna och tjänstemännen har inte hörsammat denna begäran. Anledningen till att mötas var/är de maxpriser som satts av region Skåne.

Ny patientguide: ”Min guide till säker vård”

Min guide till säker vård är ett material riktat till patienter framtaget av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag. Guiden vänder sig till den som har eller kan få upprepade kontakter med vården och syftet är att den ska kunna bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare.

Stop Caries Stockholm – Projekt för att utjämna skillnader i tandhälsa hos små barn i Stockholms län

Folktandvården Stockholms län AB deltar i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm. Projektet går ut på att minska karies hos små barn i socioekonomiskt svaga områden där man har märkt att karies har starkt fäste.

Inbjudan till seminarium om tandteknik

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Internationella Munhälsodagen den 10 Sept

- Unga utmanas att ta eget ansvar för sin hälsa när tandvården på lördag återigen uppmärksammar Internationella Munhälsodagen på gator och torg runt om i Sverige.

Tandsköterskorna upprörda över beslut om avveckling av nationell kursplan

YH-myndigheten har till STF:s bestörtning upphävt gällande nationella kursplan för tandsköterskeutbildningen utan någon som helst kontakt med branschens företrädare.

Upphävande av nationella kursplaner för tandsköterskor och trafiklärare

Myndigheten för yrkeshögskolan har efter övervägande gjort en ny bedömning av myndighetens föreskriftsrätt gällande utbildningar som kräver nationellt likvärdigt innehåll.

Få ändringar i föreskriften om Tandvårdsstödet från den 1 september

Den 1 september 2011 börjar en ny, omtryckt föreskrift om statligt tandvårdsstöd att gälla. Årets ändringar är få i sak. Istället har ändringar gjorts som syftar till färre tolkningstvister vid eventuella kontroller eller prövningar i domstol. En årlig omräkning av referenspriserna finns också med i föreskriften.

Ansvar för tandtekniska arbeten diskuterades på möte med Läkemedelsverket

Vid Läkemedelsverkets seminarium/workshop i Uppsala den 15 juni deltog ordförande Bo Ekberg och ordförande i Östra kretsen Olle Sahlin från Sveriges Tandtekniker-förbund. - Seminariet var mycket bra upplagt och det gavs tillfälle att diskutera branschens olika frågor för framtiden, säger Bo Ekberg och Olle Sahlin. ​

Allt fler väljer frisktandvård

I stort sett alla landsting erbjuder nu frisktandvård och antalet abonnemang har ökat med cirka 32 procent det senaste året, visar den senaste kartläggningen.

Särskild satsning för en mer jämlik hälso- och sjukvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens om en särskild satsning för en mer jämlik vård med öppna jämförelser.

Patienter gillar e-recept

En klar majoritet av tillfrågade svenska patienter välkomnar, liksom förskrivare och farmacevter, e-recept. Det visar en nationell kartläggning från forskare vid e-hälsoinstitutet i Kalmar.

Prislistor på tandvård redan i sommar

Med början 1 juli kommer prislistor för tandvård att finnas på 1177.se. På 1177.se pågår arbetet med en tjänst som ska göra det enkelt att se vilka behandlingar som finns hos olika tandläkarmottagningar och att jämföra priserna för dessa.

De nya riktlinjerna lanserade!

Den 10 maj publiceras Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården. Blir det stora förändringar i tandläkarnas vardag? Dental24 passade på att ställa några frågor till utredarna på Socialstyrelsen Nils Oscarson och Elisabeth Wärnberg Gerdin:

App för att bekämpa tandtroll

Nu finns det en app som lär barn att bekämpa tandtroll och elaka bakterier. Man får också lära sig att göra rent sår innan man sätter på plåster.

Svarta väntrumsskärmar, eller?

Procast-skandalen är ett faktum - eller som en tandläkare invände när konceptet lanserades - "det finns inga gratisluncher". Vilket nu är bevisat, tyvärr.

Socialstyrelsen yttrar sig om Tredje steget i tandvårdsreformen

Socialstyrelsen ser positivt på förslaget att personer med stora behov av tandvård på grund av sjukdom och funktionsnedsättning erbjuds behandling till rimliga kostnader. Reformförslagets inriktning och ändamål är bra.

Aktuella frågor om tandvård på Riksdagens bord

Undrar du vilka och hur tidplanen ser ut för de olika tandvårdsförslagen ser ut?

Tandvårdsriktlinjer på upploppet

Socialstyrelsen är nu inne på slutspurten med tandvårdsriktlinjerna. – Intresset för riktlinjerna har varit stort. Vi har fått många värdefulla synpunkter och arbetar nu med att justera den slutliga versionen av tandvårdsriktlinjerna, säger Nils Oscarson, projektledare för arbetet. Den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för vuxentandvård, som kom i oktober 2010, har granskats och diskuterats vid seminarier i 21 landsting och regioner. Myndigheten har fått både ris och ros för riktlinjerna och det har kommit många viktiga synpunkter från tandvården runt om i landet.  

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att öka tandvårdsstödet

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att öka tandvårdsstödet till personer som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver mer tandvård. – Det här är ett bra förslag och det är helt rätt att personer, som på grund av sjukdom inte kan påverka eller förebygga stora tandproblem med åtföljande höga kostnader, får hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.  

Procast Media i konkurs

2011-02-28 Procast Media, som driver tv-kanalen Dentvision, begär sig själv i konkurs. Företaget är skyldigt hundratals tandläkare pengar. Procast Media AB har ansökt om konkurs genom styrelseordförande Stefan Gunbrant. Stockholms tingsrätt har inte fattat beslut i ärendet ännu, utan ansökan behöver kompletteras senast den 7 mars. Rekonstruktionsarbetet som har skyddat bolaget mot utmätningar sedan slutet av december avslutades den 25 februari. Det innebär att fordringsägare återigen kan kräva Procast på pengar.

Tandkronor får gott betyg men dokumentationen är ofta undermålig

15 februari 2011: Läkemedelsverket har med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor som används på den svenska marknaden, både importerade och svensktillverkade. Resultaten visar att utförandet av kronorna, både importerade och svensktillverkade, är gott och att inget bly, kadmium eller nickel har hittats i analyserna. Däremot brister laboratoriernas dokumenthantering i alltför stor omfattning, vilket till exempel försvårar allergiutredningar.

Läkemedelsverket vill se en bättre dialog mellan tandläkare och tandtekniker

Inget blir som bekant ”bättre än den svagaste länken”. Detta uppmärksammades på ett välbesökt seminarium på Läkemedelverket om tandtekniska arbeten den 26 januari.

Facebook – något för professionen?

Allt fler funderar på hur eller om man bör använda Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala media i verksamheten. De flesta har förmodligen redan en hemsida i kanske både första och andra versionen. Numera har ju också var och varannan person även en privat Facebooksida. Men är Facebook verkligen något för proffessionen?

Tandteknikerföretag bojkottar Kronobergs läns upphandling av tandtekniska arbeten

Tandteknikerföretagen har tröttnat på landstingens dåliga upphandlingar. Många tandtekniska företagare är upprörda över hur de olika landstingens, nu senast Kronobergs Läns Landsting, upphandling av tandtekniska arbeten genomförs.

Agerar svenska dentallaboratorier slagpåse åt Läkemedelsverket?

Sveriges Tandteknikerförbund känner inte igen sig i den kritik som Läkemedelsverket riktar mot svenska dentallaboratorier. 2008 genomförde Läkemedelsverket en granskning av 16 svenska tandtekniska laboratorier vad gäller efterlevnaden av EU:s regelverk avseende framställning av specialanpassade medicintekniska produkter.

Stort kungligt smile – men inte bländande!

Den danske kronprinsen avslöjade ett mörkt och sliten tanduppsättning, då han berättade om tvillingarna. Kanske måste far(a) över sundet för att få det fixat?

Oral Care ny aktör i Västerbottens län tandvård

Från nyår har det blivit både en offentlig och en privat aktör som sköter den uppsökande munhälsobedömningen i Västerbottens län. Det är resultatet av den upphandling som landstinget gjort i form av ett treårigt avtal.

Ny hantering av patientklagomål inom vården

Den som anser att hälso- och sjukvårdspersonal begått fel i sin yrkesutövning ska från och med den 1 januari 2011 anmäla det till Socialstyrelsen. Myndigheten prövar klagomål och anmälningar från patienter och/eller anhöriga och lämnar endast i vissa fall över ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Procast Media genomför finansiell omstrukturering

Efter styrelsebeslut har Procast Media den 22 december ansökt och beviljats företagsrekonstruktion hos Nacka Tingsrätt.

Studie varnar läkare för Facebook

Läkare som använder Facebook riskerar att skada relationen med sina patienter. Det menar författarna bakom en ny studie.

Nypremiär för 1177.se och Mina vårdkontakter

Nu lanserar landstingen och regionerna den gemensamma webbplatsen 1177.se i en ny version med nytt utseende och ett utökat utbud. Förutom det nationella innehållet kan du även ta del av regional information från ditt landsting eller region. På 1177.se finns också tjänsten Mina vårdkontakter där du loggar in med e-legitimation eller lösenord. Genom Mina vårdkontakter kan du boka tid i vården, förnya dina recept, läsa din läkemedelslista och hantera andra vårdärenden.

Hög tid att lämna synpunkter på de Nationella riktlinjerna!

I dagarna avslutar Socialstyrelsen sin landsomfattande remissrunda. Då har man varit ute i landets 21 regioner för att sprida och diskutera den preliminära versionen av de Nationella riktlinjerna.

Folktandvården 6:a på Google sökning inom hälsa

Mest populära sökord på Google inom Hälsa: 1. Vårdcentral 2. Apoteket 3. Fass 4. Sjukvårdsupplysning 5. Cancer 6. Folktandvården 7. Alkohol 8. Medicin 9. Karolinska 10. Diabetes

AESIC- europeisk organisation för hygien och smittskydd

AESIC är en europeisk organisation för information om hygien och smittskydd inom tandvården. AESICs ambition är att bli den ledande organisationen för information om säkerhet, smittskydd och hygien för alla som är engagerade inom tandvården – högskolor, företag, politiker och kliniker.

Brist på tandläkare om fem år

SACO har i dagarna kommit ut med sin årliga framtidsprognos för bl.a. tandläkare och tandhygienister de närmsta fem åren. Prognosen är knappast något att le åt, beroende på hur man ser det.

Nypremiär för DentalMagazinet

DentalMagazinet, som tagit en paus sedan 2009, kommer nu ut med ett nytt nummer lagom till Odontologisk Riksstämma & Swedental. Samtidigt tar Dental24 och DentalMagazinet upp sitt tidigare samarbete.

Bli proffs på att delta på mässor och konferenser

Snart dags för Swedental och riksstämman i Göteborg. För många är detta avbrott från vardagen och en kul, nyttig och lärorik upplevelse. Men se till att du får ut det mesta av din tid.

Nya nationella riktlinjer för vuxentandvården

Bättre munhälsa för pengarna med nya riktlinjer Nu kan tandvården bli effektivare och patienterna kan förvänta sig bättre tandvård oavsett var i landet man bor. Socialstyrelsen publicerar idag för första gången Nationella riktlinjer för vuxentandvården.

Allvarligt fusk med guld i kinesiska tandkronor

Många kinesiska tandkronor är inte alls värda sin vikt i guld. Nyligen avslöjade den Danska Radions nyhetsmagasin 21 SÖNDAG att ett av landets största dentallaboratorier, Oversea Labs i Silkeborg, fuskar med mängden guld i sina tandkronor.

Valfrågan som blev iskall

Inför förra valet var det en av de hetaste frågorna. Men i år är det ingen som talar om tandvården. -Jobben överskuggar allt - det anser både regeringen och oppositionen, säger SVT:s politiske kommentator Mats Knutson. Läs mer på SVT.se

Tandvårdsturism – all included

Den ungerske tandläkaren Attila Bela Knott var den förste att mynta och utveckla begreppet tandvårdsturism. För att locka svenska patienter till sin tandklinik Kreativ Dental tar han hjälp av sofistikerad marknadsföring och organisation.

Sommarutställningar

Missa inte dessa utställningar i sommar! 1. Louisiana museum visar WARHOL AFTER MUNCH4 juni – 12 september 2010 2. Fotografiska i Stockholm visar Lennart Nilsson21 maj - 5 september 2010 3. Fotografiska i Stockholm visar Annie Leibovitz21 maj - 12 september 2010

Funderar du på att bli volontär?

Tandläkare utan Gränser I Dental24 har vi tidigare publicerat ett referat av ordförande Nikoo Bazsefidpay om TLUG’s allra första volontärresa som gick till Zimbabwe. Redan i sommar är det dags för nästa uppdrag.

7 råd om hur du blir bättre på IT

Jag möter ibland personer som säger ”Jag är så dålig på IT och känner mig dum”.  Det är delvis en attitydfråga som man själv kan ändra på utan att ens behöva gå någon datakurs. Faktum är att de flesta som är ”bra på IT” är självlärda.

Möt en av Sveriges bästa webb- entreprenörer

Per Ahlberg, grundare och ägare till Dental24, har hamnat på tidningen Internetworlds lista över Sveriges skarpaste webbentreprenörer 2010. Per finns på en hedrande 17:e plats på listan, som består av 25 personer.

Tandläkare kan bli bristyrke

Högskoleverket publicerar en rapport om hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem som börjar studera på högskolan i höst och blir klar om 3-5 år. Prognosen visar fortsatt brist på tandläkare.

Fler tandläkare behövs

Det behövs fler tandläkare i Sverige, och specialisterna närmar sig pensionsåldern. Arbetsmarknaden för tandhygienister är däremot i balans. Det visar Socialstyrelsens årsrapport.

Socialstyrelsen vill ha in fler anmälningar mot tandmaterial

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på rapportering av biverkningar från dentala material. En ny rapport ger vid handen att antalet patienter som drabbas av biverkningar är mycket större än vad som hittills framkommit.

Ta examen i estetisk-kosmetisk tandvård

SACD, den svenska organisationen för estetisk-kosmetisk tandvård, inför en ackreditering för att garantera tandläkares och tandteknikers skicklighet.

Kunskapsbrister vid tandtekniska laboratorier

SWEDENTAL: Läkemedelsverket har inspekterat 16 tandtekniska laboratorier under 2008. Där framkom att kunskaperna om det medicintekniska regelverket brister.

Det lönar sig att utbilda sig

Det lönar sig att satsa på utbildning. Det tycker i alla fall Torsten Lundblad, allmäntandläkare som utbildat sig med inriktning på oralkirurgi med tonvikt på implantat. "Det är otroligt roligt", säger han.

Socialstyrelsen: ”Tandhygienister in i äldrevården”

Många äldre har kvar allt fler av sina egna tänder. Det är bra, men  ökar behovet av förebyggande munhälsovård hos de äldre. Det behövs tandhygienister i äldrevården,  skriver Socialstyrelsen i en granskningsrapport.