Artiklar taggade med Äldretandvård

De äldre och sköra är tillbaka i tandvården

Trots att pandemin fortsätter påverka har Folktandvården Västra Götaland god chans att nå många mål för 2021. Efter augusti har till exempel 23 300 munhälsobedömningar gjorts på barn 0-2 år och det har utförts dubbelt så mycket uppsökande tandvård som i fjol. Det framkom när delårsrapporten presenterades i tandvårdsstyrelsen den 29 september.

Folktandvården VGR fortsätter satsning på äldres munhälsa

Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård.

Paralyserad tandvård för äldre – vad ska man göra?

Coronasmittan har försatt våra äldre och deras tillgång till tandvård i ett mycket svårt läge. När behandlingsrummen gapar tomma, i synnerhet inom privattandvården, befaras en försämring av de äldres munhälsa i alla åldersgrupper, oavsett allmänt hälsotillstånd. Många viktiga röster har höjts. Men frågan kvarstår: Vad kan göras så att tandvården för äldre ska kunna fungera nu och i framtiden, oavsett pandemier?

När tandvården blev en onödig kontakt

Den 16 mars 2020 kom de skarpa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten riktade mot alla över 70 år om att: ”begränsa alla sina nära kontakter med andra personer om det inte är helt nödvändigt.” Syftet är att skydda de äldre, äldre (som statsepidemiologen Anders Tegnell brukar utrycka det) från coronaviruset och därmed begränsa smittspridning. Inverkan av denna rekommendation på tandvården är vi redan bekanta med. Men hur tänker 70-plussare?
Vi tog pulsen på några av dem.

Tiden mogen för medicinsk screening i tandvården

Tandläkare Göran Friman arbetar aktivt för att öka samarbetet mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården. På vårens Gerodontidagar i Stockholm kommer han att föreläsa om aktuell forskning kring orsakssambanden mellan försämrad munhälsa och flera allmänsjukdomar.

Tandhygienist navet i västsvensk modell för äldres munhälsa

Genom att allt fler äldre har kvar sina tänder längre ställs nya krav på tandvården och på vård och omsorg. I Mariestad har man framgångsrikt provat att ha en anställd tandhygienist i kommunen som rådgivande i tandhälsofrågor. Folktandvården Västra Götaland planerar nu att utöka projektet till flera kommuner.