Artiklar taggade med Allergi

Yrkesrelaterade allergiska reaktioner

Denna informativa artikel av Docent Ulf Örtengren, Göteborg, påvisar de allergena risker som finns i vår kliniska vardag, och hur du bäst undviker dem.
Artikeln beskriver även vilka material och arbetsmoment som kan medföra en ökad risk, i kliniken och i det tandtekniska laboratoriet.