Artiklar taggade med Antibiotikaresistens

Därför överanvänds antibiotika i tandvården

Bredspektrumantibiotika överanvänds inom tandvården eftersom många patienter felaktigt tror sig ha penicillinallergi. Men sådan allergi är ovanlig och bör utredas av läkare, säger Bodil Lund, ordförande i nätverket Tandvårds-Strama som stödjer rationell antibiotikabehandling i tandvården.

Björnars tandsten berättar om människans antibiotikaanvändning

Genom att analysera kalkavlagringar från tänderna hos brunbjörnar i naturhistoriska museisamlingar har forskare kunnat följa nivåerna av antibiotikaresistens i naturen. Från 1950-talet och fram till 90-talet ökade resistensen hos de svenska björnarna, vilket sammanfaller med ökad användning av antibiotika i medicin och jordbruk. Men forskarna kunde också se att resistensen hos björnarna gått ner de senaste 20-åren.