Artiklar taggade med arbetsmarknad

Brist på tandläkare och tandhygienister gissel för regioner

Det råder personalbrist inom legitimerade vårdyrken i Sverige. När det gäller tandvårdens yrken är situationen något värre än för andra vårdyrken, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Framtidens behov av tandläkare och tandhygienister

Den generella befolkningsökningen i kombination med den demografiska förändringen ökar tydligt behovet av offentligt finansierade tjänster, bland annat inom skola, hälso- och sjukvård samt social omsorg. Redan i dag rapporteras det om brist på arbetskraft i yrken inom dessa områden. Prognoser över tillgång och efterfrågan inom dessa yrken indikerar att bristerna kommer att kvarstå framöver, och utan åtgärder riskerar bristen på arbetskraft att bli ännu större än vad den är idag.

SACO-rapport: Tandläkare

För nyexaminerade tandläkare råder det idag liten konkurrens om jobben och bland tandläkare med yrkeserfarenhet är konkurrensen ännu mindre. Det finns dock stora regionala skillnader i efterfrågan.

Sommarjobb för ungdomar på Folktandvården

Folktandvården Stockholm tar varje år emot sommarjobbare 16-18 år. Sommarjobben är viktiga för att attrahera unga till tandvårdsyrket och ge ungdomar en meningsfull sysselsättning. De sommarjobbande ungdomarna får dessutom mycket uppskattning för sin insats på våra kliniker.

Kommer robotar att ta över ditt jobb?

Konsultföretaget McKinsey visar i en rapport att nästan varje jobb innehåller uppgifter som robotar kan lära sig att utföra. I ett test i den amerikanska tidskriften TIME kan man ta reda på hur mycket av arbetsinnehållet i ett yrke som i framtiden kan komma att utföras av maskiner.