Artiklar taggade med Arbetsmiljö

Aerosoler i kliniken – möjliga smittorisker och hur kan de begränsas?

I samband med den pågående pandemin har riskerna för luftburen smitta diskuterats, samt i vilken grad apparatur använd vid patientbehandling kan innebära en risk för smittospridning.

Hörselskador hos tandvårdspersonal

Tandläkare får ofta nedsatt hörsel i vänster öra.

Den norske tannlegeforeningens Tidende har publicerat en dansk studie som baseras på en rapport om tinnitus och hörselskador hos tandvårdspersonal.

Tre av fyra deltagare i studien rapporterar att ljudnivån under en arbetsdag många gånger kan uppfattas som störande, och nära hälften uppger att de tidvis besväras av tinnitus. Det är främst ljudet från turbin och ultraljudsapparatur som kan vara skadligt på sikt.

Är ljuset från LED-lampor en hälsorisk?

En vetenskaplig expertgrupp vid Europeiska Kommissionen har publicerat ett uttalande om LED-lampor och dess tänkbara skadeverkningar.
De konkluderar, att det inte finns någon vetenskaplig evidens för att ljus från LED-lampor skulle medföra någon skadlig inverkan eller några men för den stora allmänheten.

Saker som stressar oss på jobbet

Hög arbetsbelastning är den absolut vanligaste anledningen till jobbstress. Men även otydlighet i ansvar och ledarskap gör att vi känner oss stressade. Det visas i en Novus-undersökning beställd av Unionen.

Dags att kolla upp arbetsmiljön?

Kanske är det hög tid att se över arbetsmiljön på labbet eller kliniken? Den ideella organisationen Prevent tillhandahåller praktiska checklistor som underlättar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förebygga ohälsa och skador i arbetet.