Artiklar taggade med Audio/Web radio

Munhälsan kan avslöja HIV

WEBBRADIO: HIV kan upptäckas genom att titta i munnen. Peter Lundholm klinkchef vid sjukhustandvården i Enköping som också är tandläkare arbetar med tandvård för patienter som drabbats av HIV.

Råd för patienter med tandläkarskräck

Webbradio: Varannan svensk tycker det är läskigt att gå till tandläkaren, men hur blir man av med rädslan? Anders Nylander, tandvårdschef på landstinget i Kalmar län säger att det är naturligt att vara orolig och tipsar om att du ska välja bedövning.

Penicillinanvändning inom tandvården ska minska

Webbradio: Vart fjärde penicillinrecept som skrivs ut i Sverige kommer från en tandläkare och i många fall skriver tandläkaren ut receptet i onödan.

Brist på fästmassa för tandproteser

Webbradio: Ungefär tio procent av Sveriges befolkning har del- eller helprotes i munnen och sedan i somras har fästmassan för tandproteser varit nästan omöjlig att få tag i.

I Varberg får tiggarna fri tandvård

Webbradio: Tandläkaren Johan Hagman är en av dem som ställer upp med gratis vård för Varbergs tiggande romer.

Erosionsskador uppmärksammans

Web radio: På munhälsodagen uppmärksammas de problem som många har med sina tänder. Förutom de klassiska problemen med hål eller tandlossning så finns det problem med erosionsskador som blivit allt vanligare, enligt tandhygienisten Anna Besterman. 

Ny tandsköterskeutbildning i Falun

Webbradio: Till hösten startar en helt ny utbildning för tandsköterskor i Falun. Det börjar bli kris i yrket eftersom många tandsköterskor går i pension inom en snar framtid.

Läkare eller tandläkare avgör vad som är ”vård som inte kan anstå”

Första juli kom den nya lagen som gav papperslösa och asylsökande rätt till vård, "vård som inte kan anstå". Definitionen kritiserades tidigt bland annat av läkare. Nu har socialstyrelsen utrett hur begreppet ska tolkas och kommit fram till att det är den behandlande läkaren eller tandläkaren som ska bestämma.

Webbradio: Tandläkarkonstens historia ställs ut

Tandläkare Anders Wicén, 81 år, har varit aktiv som tandläkare med egen mottagning i Växjö. Nu har han monterat ner skylten med sitt namn där och satt upp den utanför sitt tandläkarmuseum. Där ser man hur en tandläkarmottagning såg ut under senare halvan av 1900-talet.

Webbradio: Landstingen i norra Sverige i antiläsk-kampanj

Nu startar landstingen i norra Sverige en anti-läskkampanj. Med satsningen "Läsk gör dig sur" vill man minska barn och ungdomars konsumtion av läsk och andra sura drycker som leder till frätskador på tänderna.

Webbradio: Tandhygienister: Snålt av regeringen att inte förlänga utbildningen

Utbildningen till tandhygienist behöver förlängas från två till tre år, anser tandhygienisterna själva. Ett viktigt argument är fler och mer komplicerade uppgifter, bland annat hanteringen av alla äldre, med egna tänder eller implantat och bryggor.

Sverige bäst på problemlösning med dator

Sverige ligger över genomsnittet när det gäller förståelse inom läsning, räkning och problemlösning. Det visar en undersökning som Ekonomiska samarbetsorganisationen OECD gjort bland 23 länder. Men om man bara ser till problemlösning med hjälp av dator är Sverige bäst.

Webbradio: Tandvården ska kolla blodtrycket

Uppsöker du folktandvården det närmsta året kan du samtidigt få ditt blodtryck kollat. Det är Region Halland som nu drar igång projektet "Blodtryckscreening i tandvården" i länet.

Webbradio: Tidiga insatser förklarar värmlänningars goda tandhälsa

I lördags så var det nationella munhälsans dag och Folktandvården fanns på plats på stora torget i Karlstad. I Värmland har vi varit duktiga på att lära ut hur man sköter sina tänder. -Vi ligger i topp i Sverige, det säger Pia Borgenstedt som är tandhygienist på folktandvården i Värmland

Webbradio: Näringslivet vill stoppa Borgs skatteförslag

Stora delar av näringslivet mobiliserar all sin kraft för att stoppa Anders Borgs förslag till mindre generösa skatteregler. Förslaget kanske finns med  i nästa veckas budgetproposition. En som sågar det helt är Carola Lemne, vd för Praktikertjänst.

Webbradio: Mobil tandläkare fixar barnens tandhälsa på landsbygden

En rullande tandvårdsmottagning har blivit verklighet i länet. Detta sedan nio tandvårdskliniker lagts ned. Här erbjuds barn från förskolålder upp till nionde klass sin tandvård.

Webb radio: Tandvårdsrädda får gå på kurs på folktandvården på Norrstrand

Tandläkarskräck säger en del. Tandvårdsrädsla kallar man det på Folktandvården och det är ett stort problem som kan resultera i uteblivna besök och i förlängningen dålig tandhälsa.

Webb radio: Tandvårdspengar fördelas bättre

Tandhälsan hos barn varierar kraftigt beroende på vilket område i Halland man bor i. För att bättre kunna hjälpa de barn som bor i utsatta områden har Folktandvården därför börjat omfördela tandvårdspengarna.

Dålig munhälsa kan ge cancer i svalget

En ny amerikansk studie visar att dålig munhälsa har ett samband med HPV-infektioner i munnen, vilka orsakar en stor del av alla cancerformer i svalget.

Internationella dagen för frisk andedräkt: Nyheten som tar andan ur dig

5 augusti - internationella dagen för frisk andedräkt. Varför det luktar som det gör ur utblåset och vad man kan göra åt det berättade legitimerade tandläkaren Per Tronders i P4 Jämtlands morgonprogram. Tronders berättade allt du velat veta - men inte vågat fråga - om andedräkten.

Tandvårdssidan 1177.se blev fiasko

Sajten 1177.se där man ska kunna jämföra priser mellan tandläkare har blivit ett misslyckande. Trots att sajten nu funnits i fem år så har inte ens tio procent av privattandläkarna anslutit sina prislistor.

Webbradio: Stor skillnad på tandhälsan nu och då

Jönköpingsbornas tänder blir allt bättre. Var tionde år, sen 40 år tillbaka, gör Folktandvården en omfattande studie av Jönköpingsbornas munhygien och tandstatus. I år är det för femte gången.

Webbradio: Hopp på studsmattor kan ge tandskador

Varje år skadar sig ungefär 5 000 personer när de hoppar studsmatta, de flesta av dem är barn. De vanligaste skadorna är armskador, fotskador och nackskador, men även tandskador.

Webbradio: De botar din tandläkarskräck

Tandläkarskräcken är vitt utbredd. Varannan vuxen i Sverige känner mer eller mindre ångest inför att gå till tandläkaren. Och få känner till att det finns bot mot deras rädsla.

Personalbrist – då får chefen hoppa in

På flera håll i länet har Folktandvården rekryteringsproblem. Bristen på tandläkare gör nu att landstingets tandvårdsdirektör i Jönköpings län hoppar in för att fylla luckorna.

Webbradio: Allt fler i länet får bettskena

Allt fler personer i länet får bettskena. Det visar siffror från Folktandvåden i Kronobergs län. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, berättar Maja Gnauck, bettfysiolog vid Folktandvåden.

Webbradio: Tandvården kan bli billigare

På den socialdemokratiska partikongressen lyckades man driva igenom ett förslag för billigare tandvård.

Webbradio: Tandvård i glesbygd

Sveriges glesbygd har svårt att rekrytera tandläkare. Och med kommande pensionsavgångar väntas svårigheterna för tandvården i glesbygden bli ännu större. Henrik Weman studerar nionde terminen på Tandläkarhögskolan i Umeå. Och även om han kan tänka sig att arbeta i glesbygden en period så förstår han varför glesbygden inte lockar så många. Reporter Emil Tomassen.  

Webbradio: Folktandvården i Skåne bolagiseras

Folktandvården i Skåne kommer att bolagiseras. Beslutet fattas under våren, och tanken är att folktandvården ska fungera som ett regionägt bolag från årsskiftet.

Nytt tandvårdsstöd ska hjälpa långtidssjuka

Efter årsskiftet inrättades nya tandvårdsbidrag för bland annat personer med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar. Syftet med de nya bidragen är bland annat att ge bättre munhygien samt ett bättre skydd för patienterna mot dyra tandläkarräkningar.

Läkare kräver mer hjälp till rökare innan operation

Alla patienter som ska genomgå en operation måste få mer hjälp än i dag att sluta röka. Det kräver en rad företrädare för kirurger och narkosläkare på DN debatt.

Webb radio, SR: Det finns hjälp mot tandvårdsrädsla

Många tycker att det är obehagligt att gå till tandläkaren och stora resurser har satsats genom åren på forskning kring smärtlindring och strävan mot en smärtfri tandvård. På fredagen samlades 129 specialisttandläkare i Örebro för att prata om just smärta i tandvården.

Dyrare tandvård för de som har det allra sämst

För de som redan har en tuff ekonomi är det dyrare att få tänderna lagade när man inte kan betala hela behandlingen direkt. Västerbottens läns landsting tar nämligen en nio-procentig ränta från de som måste delbetala tandvårdskostnaden.

Folktandvården i Skåne: Konsultavtal upprör oppositionen

Ett konsultbolag har fått i uppdrag att tillsammans med Region Skåne utreda en eventuell bolagisering av Folktandvården. Om politikerna fattar beslut om en bolagisering, då ges samma bolag möjlighet att genomföra den. Ett incitament till att vinkla rapporten, tycker oppositionen.

Inskolning inför operation hjälper barn

Skräckslagna barn på Södra Älvsborgs Sjukhus skolas in inför tandoperationer för att undvika panik och trauma. Inskolningen har visat sig vara en framgångsrik metod – och man får sällan ställa in operationer som tidigare.

Webben lockar ungdomar till tandläkaren

Internet har fått värmländska 19 åringar att ansluta sig till frisktandvården. Folktandvården i Värmland var först i landet med att teckna avtal, men trots att de flesta 19 åringar var positiva till initiativet var det få som anslöt sig, eftersom det var krångligt med undertecknandet och brevgången, men nu går det att tecka avtal direkt på webben via en dator eller sin mobiltelefon.

Fler hål – då ska tandvården spara i Jönköpings län

Antalet unga med hål i tänderna blir allt fler i Jönköpings län. Trots det ska landstinget dra ner på kostnaderna inom Folktandvården. Följden? Att många barn får färre tandkontroller.

Stängd tandklinik öppnar igen

För tre månader sedan stängde Folktandvården sin klinik i Lönsboda. Men i veckan öppnar den igen, nu i privat regi. Anders Elner, tandläkare i Älmhult, tar över kliniken.

Barnens tänder på spel: ”Det är en framtidsfråga”

Unga i Jönköpings län får allt sämre tänder och nu kommer politiska krav på att satsa mer pengar på unga och deras tandhälsa.

3D-skrivare spås revolutionera tillverkning

Möjligheten att tillverka fysiska föremål med hjälp av så kallade 3d-skrivare har utvecklats fort de senaste åren - alltså maskiner som till skillnad från vanliga skrivare skriver ut 3-dimensionella objekt - i olika material och färger. Tekniken spås nu föra med sig en revolution både inom tillverkningsindustrin - och inom tandvården.

Privata tandläkare kritiserar frisktandvård

Folktandvårdens tandvårdsförsäkringar får nu kritik av privata aktörer. Anders Jonsson som är tandläkare och ordförande i Praktikertjänst, menar att den privata tandvården är billigare för de allra flesta.

Försök med uppsökande mobil tandvård till äldre och handikappade på Gotland

Fram till årsskiftet pågår ett försök med uppsökande mobil tandvård. Det är en satsning på äldre med någon form av handikapp som har svårt att gå till tandläkaren.

SR: Barnens tänder lagas med bisfenol A

Det hormonstörande ämnet bisfenol A har tidigare förbjudits i till exempel nappflaskor. Ändå hamnar det fortfarande i munnen på barn i länet, via tandfyllningsmaterial.

Ändra tandläkartiden via nätet

Blekinge: Till våren kan drygt 70 000 blekingar ändra sin tandläkartid hos folktandvården på nätet. Mer flexibelt för patienten.

”Kändes som reklam på föräldramöte”

Föräldrar till barn på Gustavslundskolan i Växjö är kritiska till att skolan lät ett privat tandvårdsföretag, Smile informera på föräldramöte. Föräldrar anser att informationen var ren reklam.

Lag mot åldersdiskriminering i vården snart här

Om några månader införs förbud mot diskriminering i vården på grund av ålder. Men hur det ska efterlevas ute i landstingen är oklart.

Tandsköterskorna vill ha högre lön

Tandsköterskorna har tröttnat på sina låga löner. Nu sprids ett upprop om förändring bland fackförbundet Visions medlemmar. Marie Larsson som har jobbat tio år i yrket tjänar 21 500 kronor.

Akutklinik för tandvård öppnar i Umeå

Folktandvården i Umeå öppnar en akutklinik. Målsättningen är att man ska kunna ringa till tandakuten och få hjälp med sina besvär samma dag.

P4 Jämtland kollar tandvården

Het politisk debatt om tandvården Dyr tandvård gör att många tvingas avstå Tre år utan tid hos tandläkaren Tandläkare får miljarder i felaktiga bidrag Irina en av många som bleker tänderna Tandläkaren borrade i hennes tandkött Många lever med tandläkarskräck i onödan Många åker till Norge för billigare tandvård Högkostnadsskydd ger dig billigare tandvård Norrländska mjölktänder sämst i landet Stora prisskillnader inom tandvården

Hon drar ut tänder i Zimbabwe – möt initiativtagaren till Tandläkare utan gränser

Nikoo Bazsefidpay, initiativtagare till Tandläkare utan gränser, gästar Studio Ett.

Tandläkare debiteras för musik trots EU-dom

EU-domstolen slog för tre månader sedan fast att tandläkare inte behöver betala någon avgift för att de spelar musik för sina patienter. Men i Sverige fortsätter upphovsrättsorganisationerna Stim och Sami ändå att ta betalt.

FTV-tandläkare pendlar hellre än flyttar till länets småorter

Folktandvården i Örebro län har svårt att rekrytera personal till de yttre delarna av länet. Men genom att ordna boende i Örebro har man löst en del av problemen.

Svenskarna måste lära sig borsta tänderna

Bara 10% av svenskarna kan borsta tänderna på rätt sätt, larmar forskarna. Därför bad vi Louise Balkén, som går sista terminen på tandhygienistutbildningen, att komma och berätta hur man ska göra.

Svårt att få tandläkare att jobba på landsbygden

Högre lön, praktik och kombinationstjänster, så ska Landstinget Kronoberg locka fler tandläkare att vilja jobba utanför städerna.

Debatt: Tandlös tandvårdsreform

Ungefär en femtedel av Sveriges vuxna befolkning har inte varit hos tandläkaren sedan tandvårdsreformen genomfördes 2008.

Använde inte tandtråd – då chockhöjdes tandvårdsförsäkringen

Simon gick till Folktandvården för ett helt vanligt årligt besök, men när han berättat att han inte sköljde med fluor eller använde tandtråd fick han ett chockbesked: kostnaden för tandvårdsförsäkringen mer än dubblerades.

Kortare implantat kan ge fler patienter nya tänder

Nu kan fler personer få tandimplantat. En studie som bland annat Odontologiska institutionen i Jönköping står bakom visar att det är möjligt att fästa implantattänder med kortare skruvar än vad man tidigare trott.

Studie ska stoppa infektioner vid tandimplantat

De stora problemen med infektioner i samband med tandimplantat ska redas ut i en studie vid Sahlgrenska akademien i Göteborg. Runt en halv miljon svenskar har tandimplantat och ungefär var femte av dem får enligt forskarna problem med infektioner i munnen – varför vet ingen säkert.

Rullande tandläkarmottagning på väg till Skaraborg

En mobil tandvårdsklinik kan bli verklighet i Skaraborg om några år. Tanken är att kliniken, som inhyses i en trailer, ska besöka skolor så att barn och ungdomar på ett enkelt sätt kan få tandvård.

Försök med mobil tandläkare på Gotland

Sudret får mobil tandvård på försök. En tandläkare och en tandsköterska i bil ska söka upp patienter som annars har svårt att ta sig till mottagningen.

Kontrakt ska få elever att avstå tobak

För att elever på högstadiet inte ska använda tobak erbjuds de att skriva på ett kontrakt med en vuxen där de båda lovar att avstå från tobak. Metoden som kommer från folktandvården i Kalmar län och heter Tobaksfri Duo är en beprövad metod och har använts sedan 2006 i Västerviks kommun.

Ingen tandvård innan du har betalat dina skulder

Inom den vanliga sjukvården är det ingen som nekas vård, oavsett att man skulle ha flera obetalda patientavgifter. Men hos Folktandvården är reglerna tuffare.

Nytt datorsystem på Socialstyrelsen stoppar tandläkare

Datorproblem hos Socialstyrelsen gör att nyutbildade tandläkare inte kan jobba. Runt om i Sverige har tandläkare avskedats eller tvingats arbeta som tandsköterskor eftersom de inte fått sin tandläkarlegitimation.

Många utnyttjar inte tandvårdsrabatt

Svenska folket utnyttjar inte de subventioner som finns för tandläkarbesök så mycket som man väntat sig på förhand. I fjol förblev drygt en fjärdedel av pengarna som lagts undan för tandvårdsstöd outnyttjade. Lågkonjunktur, okunskap och krångliga regler är några förklaringar.

”Fattiga missar mest tandvårdsbidrag”

Ungefär en femtedel av Sveriges vuxna befolkning har inte varit hos tandläkaren sedan tandvårdsreformen genomfördes 2008. Enligt Tjänstetandläkarna är det de med sämst ekonomi som väljer bort tandvård.

Hägglund: ”Jämfört med frisören är det billigt”

Socialminister Göran Hägglund tycker statens bidrag för människor med tandproblem är tillräckliga. Han jämför med kostnaderna för att gå till frisören.

Musik hos tandläkare ska inte kosta

Europeiska tandläkare slipper att betala royalty-avgifter när de spelar musik för sina patienter. Det beslutade EU-domstolen igår. Samma domstol är däremot tuffare mot hotell som spelar musik för sina gäster.

Få lockas ta dyra tandvårdslån

För den som inte har råd att betala sin räkning hos Folktandvården finns möjligheten att ta ett så kallat tandvårdslån med hög ränta. En möjlighet som inte har slagit igenom.

Ftv i Halland väger in de sociodemografiska variablerna

Tandhälsan hos barn i Halland varierar beroende på var du bor. Sämst är tandhälsan hos barn i områden där man har mindre pengar, lägre utbildning och med fler utlandsfödda. Nu finns det ett förslag på att kliniker i områden där risken för karies är större ska få mer pengar tilldelade sig.

Folktandvården letar personal i Polen

Folktandvården i Västmanland, Örebro och Jönköping åker till Polen för att hitta personal. Men det är inte polska tandläkare man letar efter, utan svenska tandläkarstudenter som vill jobba i Sverige efter avslutad utbildning.

Portugiserna räddar tandvården

Var femte tandläkare i länet kommer från ett annat land än Sverige. Det har gjort att tandläkarbristen som tidigare funnits i länet, inte längre är akut.

Friskvårdsavtal även för äldre

Över hälften av alla unga mellan 20 och 30 år har friskvårdsavtal med Folktandvården. Nu är målet att också få med äldre att abonnera på tandvård.

Osteoporos: Här kan tandvården hjälpa till!

"Lyft för bensköra ska spara sjukvårdspengar" Varannan svensk kvinna löper risk att få en fraktur på grund av benskörhet. Bättre livskvalitet för bensköra och en besparing på 200 miljoner kronor per år för sjukvården. Till våren väntas nya riktlinjer från Socialstyrelsen som innebär just det.

”Tandhälsan en klassfråga”

Folktandvårdens priser för specialisttandvård är för höga och tandhälsan i Sörmland riskerar att bli en klassfråga. Det menar Anna Wahlström som drabbats av försämrad tandhälsa.

Barn i småkommuner har mer karies

Hälften av 3 till 6-åringarna som kommer till tandläkaren i Sorsele, Boliden och Robertsfors har karies. Det var en chock för tandvårdschefen i Robertsfors när sifforna från småbarnens tandkontroller sammanställdes.

Svårt att prisjämföra tandläkare

Att laga ett vanligt hål kan kosta flera hundra kronor mer hos din tandläkare än hos en annan och för en rotfyllning kan det skilja flera tusen. För fyra år sedan lovade regeringen att det skulle bli lättare att jämföra tandläkarpriser men sedan dess har inte mycket hänt. Tvärtom avskaffades kravet på tandläkarna att rapportera sina prislistor nu vid årsskiftet.

Karies ökar i tonåren – hälsoprojekt siktar på spädbarn

Mindre än 30 procent av 19-åriga män och kvinnor i Västerbottens län är fria från karies när de besöker tandläkaren, enligt en sammanställning som Socialstyrelsen gjorde 2009. Det är färre än genomsnittet för landet. Och förekomsten av karies är dubbelt så hög hos nittonåringar som för tolvåringar. Hälso- och tandvården i länet satsar för att förbättra de ungas tänder och hälsa - men siktar på de allra yngsta.

Lyckad jakt på tandläkare

När Landstinget Dalarnas Folktandvård inte lyckades få tag på tillräckligt med tandläkare åkte man till Portugal för att försöka där. En resa som gick över förväntan. I februari flyttar tio stycken portugisiska tandläkare till Dalarna.

Dyrare tandvård 2012 i Västernorrland

Från och med 1 januari kommer tandvårdspriserna i Västernorrland öka med cirka 3,2 %. Den nya prislappen blir då 7 485 kronor för de sex behandlingarna.

Försäkringskassan medveten om dålig kontroll

Försäkringskassan får i dag skarp kritik av Inspektionen för Socialförsäkringen, för bristande kontroller av tandvårdsersättningen. Om en tandläkare skulle fuska är risken för upptäckt minimal, enligt rapporten.

Fler ska få plats i tandläkarstolen

För att spara en halv miljon kronor måste folktandvårdens tandläkare öka sin så kallade stol-tid och ta emot fler patienter än i dag, säger tandvårdschefen Monica Palmö.

Brist på tandläkare och psykologer om fem år

Uppdaterad rapport från SACO: Störst chans till jobb om fem år har den som utbildar sig till tandläkare, datavetare, psykolog eller kiropraktor. Det visar Sacos årliga framtidsprognos.

Fredrik Reinfeldt pratar tandvård under P4:s barndag

Fredrik Reinfeldt pratar om tandvård med Irma Hammarén, 11 år och Erik Blix programledare under P4:s barndag.

FN vill stoppa kvicksilverutsläpp

Mycket av det kvicksilver som släpps ut i världen kommer ifrån småskalig guldutvinning, där den giftiga metallen används för att hitta guld. I vissa länder används kvicksilver som är tänkt att användas till amalgam i tandfyllningar istället just till guldutvinning.

Billigare med specialisttandvård i Skåne

Förslaget innebär att de flesta patienter som är i behov av specialisttandvård kommer att spara pengar, även om det kommer att bli dyrare för en del patienter. Det enligt ett förslag från den borgerliga alliansen och miljöpartiet som också socialdemokraterna stödjer.

Tandläkarjakt i Portugal

Bristen på tandläkare är nu så stor att Landstinget Dalarna tvingas leta utanför landets gränser. Folktandvården ska nu för första gången försöka rekrytera tandläkare via en resa till Portugal.

Allt fler vill ha kontrakt på tandvård

Det finns ett växande intresse för Folktandvårdens abonemangstandvård, så kallade tandvårdskontrakt. I Värmland har kontrakten ökat med 38 procent det senaste året och för hela riket är ökningen 32 procent.

Abonnemang ska ge bättre tänder i Västmanland också

Nu ska också västmanlänningarna kunna teckna tandvårdsabonnemang hos Folktandvården. Förhoppningen är att det ska innebära friskare tänder och bättre kontroll över kostnaderna. Västmanland är bland de sista i Sverige att införa abonnemang. Lyssna här: "Vi räknar med att det ska bli en stor framgång" ››

Stora skillnader i tandhälsa – trots insatser

Barnen i Stockholms län får allt bättre tänder, men skillnaderna är fortfarande stora mellan välbärgade och utsatta områden. Det trots särskilda insatser.

Snarkare lever farligt

Runt 1500 personer lider av sömnapné i länet. Nu pågår ny forskning på länssjukhuset Ryhov som bland annat visar att snarkning inte bara är ett problem för sänggrannen, utan också för hälsan.

Frivilligorganisation ger gratisvård till utsatta i USA

Reportage av Sveriges Radio Studio Ett om bl.a. tandvård i USA. Uppemot 50 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring och ännu fler har ofullständig försäkring.

Succé för Frisktandvården

Frisktandvård, Folktandvårdens abonnemang på tandvård där man betalar en fast månadsavgift, har blivit en succé. Sedan starten 2007 har 86 000 Västra Götalandsbor anslutit sig, och bland de märks en nedgång i antalet lagningar.  

SMS-påminnelserna bryter mot reglerna

Nuförtiden är det ganska vanligt att man får en påminnelse via sms när man har en tid hos läkaren eller tandläkaren, men nu säger Socialstyrelsen att det inte är tillåtet. Det bryter nämligen mot patient- och datalagen och Socialstyrelsens regler.

”Mörkhyade bör äta extra D-vitamin”

Gravida kvinnor i vissa riskgrupper uppmanas från och med nu att äta extra tillskott av D-vitamin. Detta sedan landstinget Sörmland, som ett av de första landstingen i landet, ändrar sina kostråd. Lyssna på inslaget ›› "Vi måste göra något" (2:07)

Utländska tandläkare räddar kliniker

Folktandvården i Östergötland utökar och får förstärkning av utländska tandläkare. I april invigs en omorganiserad mottagning i Motala och i Ljungsbro utanför Linköping planeras för en helt ny enhet. Lyssna på inslag: Raimo Pälvärinne: ”Vi har svårighet att alltid bemanna orter”

Vill att fler tandläkare jobbar helg

Helgöppet vid Lillåns folktandvård i Örebro har lockat många nya patienter sedan starten för drygt två år sedan. Och nu vill tandvårsdirektören att fler håller helgöppet.

Landstinget biter ifrån om fakturor för mobil tandvård

Olika tolkningar av regler kring mobil tandvård har nu lett till en tvist om faktuering mellan Landstinget och det privata tandvårdsföretaget Oral Care. Tvisten gäller betalning för en viss sorts lagningar.

Mobil tandvård ifrågasätts

På flera håll i landet finns mobila tandläkare som kommer hem till sina patienter. Men den här mobila tandvården är inte helt okontroversiell.

Ettåringar ska få förebyggande tandvård

Över 4000 ettåringar runtom i länet kommer inom kort att kallas till folktandvården, för att få förebyggande tandvård. Det är första gången ett landsting erbjuder den här typen av förebyggande tandvård med vetenskaplig uppföljning.

Fuskande studenter avstängda

Tre studenterna från Göteborgs universitet är nu avstängda för gott från sina utbildningar till läkare, jurist och tandläkare. De tre ingår i en större härva av upptäckt fusk i hela landet. GU:s rektor Pam Fredman ser allvarligt på händelsen.

Tandläkarhål att fylla – bristen stor på flera håll

Det råder brist på tandläkare i Jönköpings län. Just nu saknas ett dussin tandläkare och fler kommer att gå i pension kommande år. Men nu ska tandvården råda bot på det här bland annat genom att värva bland studenter.

Tugga för hjärnan

Tänderna är mer än bara något att tugga maten med. I själva verket är tänderna sinnrika känselspröt som skickar mängder av signaler till hjärnan. När du tuggar till exempel påverkas både minnet och inlärningsförmågan. SR;s Kropp & Själ handlar om vilken roll tänderna spelar för resten av kroppen.

Tandställning hjälper sängvätare

Sängvätare kan andas ut. En tandställning som vidgar gom och överkäke gör att de flesta barn som inte har svarat mot medicinering blir torra. Sambandet är än så länger inte helt klart, men läkare tror att det hänger ihop med andningen.

Tandteknikerjobb hotas när landstinget köper billigt

Landstinget Dalarna har tecknat avtal på att köpa billiga tandproteser och tandbroar från ett företag i Skåne som har underleverantörer i Asien. Något som gör att jobb i Dalarna nu hotas.

Anmälningsplikten för barn som far illa fungerar inte

Tandvårdspersonal får inte tillräcklig utbildning kring hur de ska anmäla när de misstänker att barn far illa. Det säger Hans Östholm, chef på Folktandvården Värmland.

Nordiska rådet vill ha register över vårdpersonal

De nordiska länderna behöver ett gemensamt register över läkare, tandläkare, sköterskor och annan vårdpersonal. Det har Nordiska Rådet kommit fram till under mötet i Reykjavik i veckan.

Landstingstopp tar tandvården i örat

Folktandvårdens nya betalningsregler kommer att skrotas. Det säger landstingsrådet Marie Sällström (S) efter att ha fått höra om reglerna. Lyssna på inslag ››

Ungdomar med fetma kan drabbas av tidig tandlossning.

Det slår forskare fast efter en pilotstudie som visar att påfallande många ungdomar med fetma har djupa tandfickor. Ungdomar med fetma kan drabbas av tidig tandlossning. Det slår forskare fast efter en klinisk pilotstudie som visar att påfallande många ungdomar med fetma har djupa tandfickor. Reporter Maria Repitsch/Ekot.

Salivprov ska hjälpa barn med karies

Publicerat: tisdag 03 augusti kl 12:41, Ekot, Ett enkelt salivprov redan vid den första treårskontrollen hos tandläkaren kan i framtiden visa hur stor risk ett barn löper att få hål i tänderna. Det är målet för forskning som pågår vid Malmö högskola. Lyssna på inslag ››

Hört de senaste?

Gillar du föreläsningar eller läser du fortfarande traditionell facklitteratur för att hålla dig uppdaterad? När lyssnade du på en ljudbok senast?

Köer till käkkirurgi kan minska

Lyssna här>> Käkkirurgen Kerstin Reenstierna (1:42) (SR Blekinge 25 juni 2010) De långa köerna till käkkirurgen i landstinget kan kortas efter att en privat tandläkare nu ska satsa på enklare tandkirurgi. ...

Tandläkarskräck smittar av sig

www.sr.se 2010-01-30Många tycker illa om att gå till tandläkaren och vissa av oss har en sådan skräck att vi undviker att gå dit. Lyssna här >>

Unga slarvar med tandhälsan

SR 2009-09-12 Unga människor är för dåliga på att gå till tandläkaren. Landstingets tandvårdsdirektör Raimo Pälvärinne säger att många regelbundet går till tandläkaren så länge de är under nitton och får vården gratis. Lyssna här >>

10 st FTV-mottagningar till salu

Folktandvården har fått i uppdrag av landstinget att sälja 7-9 procent av omsättningen. Folktandvårdens styrelse har nu fattat beslut om vilka mottagningar som skulle kunna gå till försäljning. De mottagningar som Folktandvården föreslår är Alby, Bollstanäs, Järna, Jordbro, Hallstavik, Kallhäll, Nykvarn, Tuletorget, Rimbo och Salem. Det formella beslutet fattas av Produktionsutskottet i landstinget den 18 februari. - Jag tycker att vi har hittat en bra blandning av mottagningar i länet, säger styrelsens ordförande Meg Tivéus. Jag är övertygad om att förslaget ger en möjlighet till ökad konkurrens och mångfald inom länet. Vårt förslag äventyrar inte Folktandvården som ett stabilt och framgångsrikt företag. Vid en försäljning kommer den nye vårdgivaren att ta över ett områdesansvar för tandvård till barn och vuxna. Enligt avtal med landstinget kommer då alla barn och ungdomar i området, som inte valt annan vårdgivare, erbjudas fri regelbunden tandvård och hjälp vid akuta besvär. - Folktandvården kommer fortsatt att vara en stark aktör på tandvårdsmarknaden i Stockholm, säger vd Ann-Charlotte Frank Lindgren. Vi kommer även i framtiden att finnas nära de flesta länsinvånarna. Och - framför allt, vi ska fortsätta att lyssna till Stockholmarna och erbjuda dem god och trygg tandvård. Källa: Pressmeddelande FTV Stockholms Län AB 2009-02-16 Folktandvårdens vd Ann-Charlotte Frank Lindgren Webb radio: Lyssna här >> Janica Norman, klinikchef på Folktandvården i Salem: De anställda vid de Folktandvårdsmottagningar som föreslås bli privata har på många håll reagerat kraftigt på beskedet. Flera vänder sig också emot att en privatisering av deras kliniker skulle leda till ökad mångfald. Janica Norman är klinikchef på Folktandvården i Salem. Reporter Ulf Bungerfeldt. Webb radio: Lyssna här >>

Tandvårdsreform

Tandvårdsreformen skapar mycket problem för länets tandläkare. För privattandläkaren Sven Johansson i Karlskrona har arbetsbördan blivit långt större med de nya reglerna än han kunde tänka sig. Lyssna här >>

Om antibiotikaresistens i radion

Ekot Special 31/12 2008 Bakterierna leder - ett referat av matchen mellan människan och de motståndskraftiga mikroberna. Medverkande: Professor Otto Cars, antibiotikanätverket Strama, Andreas Heddini, omvärldsanalytiker, Smittskyddsinstitutet, samtSR-korrespondenterna Hanna Sahlberg, Lars Palmgren och Alice Petrén. Redaktör Anna Larsson. Lyssna här >>