Artiklar taggade med Boknytt

Ny bok om vackert leende

Tandteknikerna Kate Brantvik och Przemek Seweryniak har gjort en ny bok för hela dentalteamet. Boken släpps i kombination med speciella bibliotek i 3Shapes mjukvaror och är till för att skapa nya leenden till dina patienter på ett mer förutsebart sätt.

Ny bok om äldretandvård

Folktandvården Stockholms forskningschef Pia Skott är en av författarna till den nyligen utgivna boken "Gerodonti – Äldretandvård i teori och praktik", en handbok om tandvård för den växande andelen äldre i vår befolkning med fokus på förebyggande insatser.

Handbok i akuttandvård

Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. I denna andra, betydligt omarbetade upplaga har texten reviderats. Några nya avsnitt har tillkommit, bland annat ett om forensisk traumatologi. Läkemedelsrekommendationer liksom behandlingsprinciper har aktualiserats.

Bok om Protetik för tandsköterskor

Tandsköterskan Hannah Sjöholm har nyligen släppt en ny bok om Protetik för tandsköterskor och övriga i teamet. Boken har ett rikt bildmaterial och tar upp allt ifrån protetiska konstruktioner och avtryck till provisorieframställning och inslipning.

”Oral medicin i teori och praktik”

Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en patient direkt bör remitteras. Den nya boken Oral medicin i teori och praktik ger ökad förståelse och kunskap vid handläggning av patienter med oralmedicinska problem.