Artiklar taggade med branschutveckling

Tandvårdskedjorna är här för att stanna – hot eller möjlighet?

De nya tandvårdskedjorna har ritat om landskapet i tandvårdssverige. På några år har kedjor som Smile, Distriktstandvården, Oral Care, Happident, Specialisttandläkarna, City Dental, Aqua Dental och MyDentist tagit närmare fem procent av marknaden. Och mycket talar för att de fortsätter att växa. Flera kedjor har uttalade ambitioner att växa ytterligare.

Branschrapport 2019: Svensk tandvård fungerar bra

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Nya alternativ när tandvårdsbranschen omvandlas

Den svenska tandvårdsbranschen omvandlas nu i en allt högre takt. Nya klinikkedjor dyker upp och konkurrerar med etablerade aktörer om de framgångsrikaste klinikerna och den bästa personalen. För tandläkare och annan tandvårdspersonal finns en mångfald av alternativ att välja på.