Artiklar taggade med Budgetproposition

Höstbudgeten en besvikelse

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor i budgetpropositionen som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen, men budgetpropositionen ger ingen klarhet i hur pengarna ska komma tandvården till del. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.

Kompensationen når inte tandvården

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt. 

Regeringen föreslår fördubbling av tandvårdsstödet för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det allmänna tandvårdsbidraget höjs från 150 kronor till 300 kronor per år.

Gratis tandvård till alla under 23 år

Regeringen och Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna kommit överens om att införa avgiftsfri tandvård fram till 23 års ålder. Den nuvarande gränsen går i de flesta landsting vid 19 år.