Artiklar taggade med Coronavirus

Smakstörningar och blåsor på munslemhinnan tidig indikator på Covid-19

Forskare har analyserat data från över 40 studier på 10 228 Covid-19 patienter från 19 länder. De fann att smakstörningar eller smakförlust förekom i 45 procent av fallen. Även blåsor, sår och rodnader i munslemhinnan var vanligt förekommande.

Liten risk att tandvårdspersonal smittas av Covid-19

När tandvårdspersonal tillämpar några enkla regler kan smittorisken för Covid-19 begränsas till ett minimum. Det finns inte heller något relevant behov av att helt stänga ned tandvårdskliniker.

​Folktandvården Mora minskar verksamheten efter flera konstaterade fall av covid-19

Folktandvården Mora Kyrkogatan har minskad kapacitet då flera fall av covid-19 har konstaterats bland medarbetare på kliniken.

Bristande vetenskaplig evidens i Covid-19 artiklar

Senaste tiden har många artiklar publicerats om Coronaviruset och dess konsekvenser. Tyvärr är det väldigt få som innehåller någon ny evidensbaserad information.

Viktigt om aerosol smittspridning i Coronatider

Den pågående pandemin har på olika sätt påverkat all odontologisk patientbehandling. De flesta kliniker har väsentligt reducerat sina öppettider och många kliniker har tvingats stänga ned helt.
Bakgrunden till detta är multifaktoriell och siktar på att minska smittspridning generellt i samhället.
I den kliniska vardagen finns många smittvägar och en möjlig sådan är aerosolspridning. Många kliniker har i dag förbud mot användning av vattenkylda instrument som turbiner och scaling med ultraljud.

Läkemedelsverket stoppar munskydd

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för fyra olika försändelser av munskydd som stoppats i Tullverkets kontroll. Produkterna har inte kommit ut på den svenska marknaden. Munskydden har bristande märkning och saknar dokumentation som visar på säkerhet och prestanda.

– Mycket liten risk för Covid-smitta inom svensk tandvård, säger kvalitetsansvarig på Praktikertjänst

Svensk tandvård har handskats med Coronapandemin bra. Det finns än så länge mycket liten smittspridning inom tandvården, som har en stark tradition av god hygien. De åtgärder som svensk tandvård nu infört, ger ett fullgott skydd åt både profession och patient. Det säger tandläkare Anders Jonsson, kvalitetsansvarig för Tandvård på Praktikertjänst.

Tema: Mun- och andningsskydd

Munskydden har blivit en symbol för våren 2020. De skall bäras av tandvårdspersonal. Det är arbetsgivarens uppgift att förse personalen med korrekt munskydd. Men vilka slags munskydd duger?

Sveriges pandemistrategi beundras och kritiseras

Sveriges pandemistrategi har väckt intresse runt om i världen. I de flesta andra I-länder har man satsat på utegångsförbud, stängning av skolor och annan offentlig verksamhet. Många arbetsplatser har stängts ned, vilket inneburit näst intill yrkesförbud för många tandläkare.

Folktandvårdens mobila team rycker ut till coronapatienter

Folktandvården Stockholm har fått ett nytt uppdrag av regionen om akut tandvård till personer som är eller kan vara smittade av covid-19, omfattas av nödvändig tandvård och bor på äldreboende eller i eget boende.

Tandvårdsbesöken halverade, visar ny rapport från Försäkringskassan

En särskild rapport från Försäkringskassan visar på stor minskning i både intäkter och patientbesök inom tandvården, jämfört med samma period för 2019. I vecka 14 inrapporterades häften av antalet patientbesök som under samma period 2019. Intäkterna minskar långsammare än patientbesöken. Nedgången är särskilt tydlig vad gäller äldre patienter.

Coronakrisen och svensk tandvård: Uteblivna patienter och nedbantad verksamhet

Det är oroligt värre inom tandvården! Krisen som ingen kunde förutse, har fått ekonomiska följder som ingen kunnat ana. Anställda fruktar för sina jobb. Företag är rädd för konkurs. Olika arbetsgivare/ägare/verksamheter agerar olika. Och redan frågar sig många: Hur ser svensk tandvård ut när krisen är över?

Så har Coronaviruset drabbat svensk tandvård

Det råder ingen tvekan om att coronaviruset och dess effekter drabbat tandvården hårt, jämfört med flera andra samhällsfunktioner. Ingen patient har hittills smittats hos tandläkaren. Ingen inom professionen har hittills smittats av en tandvårdspatient. Men det ekonomiska bortfallet för hela branschen räknas förmodligen i sjusiffriga belopp.

Information om coronaviruset till personal inom tandvården från Socialstyrelsen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

På Folkhälsomyndighetens sida ges information till dem som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive kliniska laboratorier.