Artiklar taggade med Coronavirus

Tandvårdsbesöken halverade, visar ny rapport från Försäkringskassan

En särskild rapport från Försäkringskassan visar på stor minskning i både intäkter och patientbesök inom tandvården, jämfört med samma period för 2019. I vecka 14 inrapporterades häften av antalet patientbesök som under samma period 2019. Intäkterna minskar långsammare än patientbesöken. Nedgången är särskilt tydlig vad gäller äldre patienter.

Coronakrisen och svensk tandvård: Uteblivna patienter och nedbantad verksamhet

Det är oroligt värre inom tandvården! Krisen som ingen kunde förutse, har fått ekonomiska följder som ingen kunnat ana. Anställda fruktar för sina jobb. Företag är rädd för konkurs. Olika arbetsgivare/ägare/verksamheter agerar olika. Och redan frågar sig många: Hur ser svensk tandvård ut när krisen är över?

Så har Coronaviruset drabbat svensk tandvård

Det råder ingen tvekan om att coronaviruset och dess effekter drabbat tandvården hårt, jämfört med flera andra samhällsfunktioner. Ingen patient har hittills smittats hos tandläkaren. Ingen inom professionen har hittills smittats av en tandvårdspatient. Men det ekonomiska bortfallet för hela branschen räknas förmodligen i sjusiffriga belopp.

Information om coronaviruset till personal inom tandvården från Socialstyrelsen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

På Folkhälsomyndighetens sida ges information till dem som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive kliniska laboratorier.