Artiklar taggade med Debatt

Privattandläkarna: Reformera barn- och ungdomstandvården

Den privata tandvården är en förutsättning för att tandvården ska fungera. Den privata tandvården behandlar i genomsnitt 60 procent av alla vuxna patienter i Sverige.

Vad är problemet?

Svensk tandvård står inför många utmaningar. En snabb sammanställning torde innehålla utmaningar såsom: Bättre preventiv tandvård, att upprätthålla en god allmän munhälsa, dålig tillgänglighet och långa köer, demografiska utmaningar, orättvisa tandvårdskostnader för vissa målgrupper, professionens kompetensutmaning, en digitalisering som går trögt och diverse kommunikationsproblem. Konfronterade med alla dessa problem, väljer politikerna i stället att åter utreda högkostnadsskyddet. Löser det alla problem?
Lyssnar man på professionen eller är det bara ”lappa/laga” som gäller?

Slutreplik på tidigare debattinlägg om Folktandvårdens framtid

Tack, Börje Vickberg för Din stämma i denna viktiga fråga om den offenliga tandvårdens överlevnad. Vi pensionärer engagerar oss, men var finns resten av kavalleriet? /Raimo

Replik på tidigare debattinlägg om Folktandvårdens framtid

Att dränera en abscess kan vara första steget mot tillfrisknande.

Tandvård i högkostnadsskyddet löser inte problemen

Politiker - förstärk gärna högkostnadsskyddet i tandvården, men fokusera på den del av befolkningen där behoven är som allra störst, exempelvis bland äldre eller socioekonomiskt utsatta grupper. Det skriver Praktikertjänsts styrelseordförande Urban Englund och chefstandläkare Anders Jonsson.

N2 versus AH+ (uppdaterad 2ggr)

N2 används idag vid ca 250 kliniker som sealer vid endodonti. Ingen tandläkare (åtminstone bland oss som varit med ett tag) har väl undgått det motstånd från endodontisthåll och från myndigheter materialet varit utsatt för. AH+ är en sealer som är storsäljare och används såväl på högskolorna som av endodontister.

Delade meningar om ny tandläkarutbilding

Alla är inte lika övertygade om att det behövs en ny tandläkarutbildning i Jönköping.

Kommer Folktandvården i norra Sverige att finnas kvar?

Det svenska tandvårdssystemet behöver snarast omdanas. Ett förslag: ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Det skriver chefer för folktandvården i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Kosmetisk behandling versus oral hälsa

Den norske tannlegeforening (NTF) har antagit ett policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi. Dokumentet väcker en hel del frågor som har sin giltighet även i Sverige, och som bör diskuteras inom professionen.

Olika hantering av coronakrisen inom tandvården – hur påverkar det patienterna?

Dental24 följer utvecklingen inom svensk tandvård och kan konstatera att offentlig och privat tandvård agerar olika i dessa Coronatider. Det verkar som att skillnaderna är mer relaterade till verksamhetens regiform och olika systembrister, såsom brist på skyddsutrustningar och avsaknad av testningsmöjligheter för både personal och patienter, än till deras egentliga hälsotillstånd eller vårdbehovet.
Offentlig tandvård stänger på många håll ner planerad tandvård även för friska patienter under 70 år. Medan privat tandvård oroar sig mest för uteblivna tandvårdsbesök i alla åldrar. Motiven till att stänga ner verksamheter eller hålla dem igång verkar olika.

Praktikertjänst: Värna pensionärerna – förläng tandvårdsstödet

Tusentals patienter skjuter upp tandvårdsbehandlingar för att hålla social distans. För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen snarast förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd, skriver två chefer vid Praktikertjänst.

Uppvärdera tandsköterskeyrket – sluta snabbutbilda tandsköterskor

En tandsköterska är oerhört viktig i tandvården och på den klinik där hen jobbar. Det är hög tid att uppvärdera tandsköterskeyrket och se till att de som jobbar som tandsköterskor har fullgod kompetens och rätt utbildning för att klara sitt stora ansvar.

Så kan vi lösa kompetensförsörjningen i tandvården

Valrörelsen är över. Och tandvården lyste med sin frånvaro nästan hela tiden. Totalt överskuggad av hälso- och sjukvården som enligt Sveriges televisions vallokals-undersökning Valu var väljarnas viktigaste fråga. Varför är det så? Det korta svaret är förmodligen att patienterna är väldigt nöjda med hur tandvården fungerar.

Hälso- och sjukvården väljarnas viktigaste fråga

I en debattartikel "Det är dags att se bortom vinsttaket" välkomnar Praktikertjänst beskedet från socialministern om att den föreslagna modellen om ett vinsttak på 7 procent för privata välfärdsbolag inte kommer att genomföras. Vad som kommer istället ska nu utredas.

Med rätt karta och kompass vet vi vart tandvården är på väg

Praktikertjänsts ordförande Urban Englund och VD Erik Strand ger i följande inlägg sin syn på den svenska tandvårdsmarknadens utveckling. Inlägget är delvis en kommentar till tandläkare Gordon Melands senaste krönika ”Vart är tandvården på väg?” på Dental24, där han framför sina tankar om vilka förändringar i ägarstrukturen som väntar branschen.

Praktikertjänst debatterar munhälsa i Almedalen

Under årets politikervecka i Almedalen står Praktikertjänst som värd för veckans enda tandvårdsseminarium. Tillsammans med vårdens beslutsfattare diskuteras de stora samhällsutmaningarna för tandvården idag och i framtiden.

Mittmedia uppmärksammar det stora ”Tandlotteriet”

I en mycket omfattande artikelserie har Mittmedias tidningar granskat den tandvård som erbjuds ekonomiskt svaga grupper i Sveriges kommuner. Inte oväntat avslöjas att principen lika tandvård för alla inte gäller. Avsaknaden av ett tydligt regelverk medverkar istället till att det ekonomiska biståndet blir ett ”Tandlotteri”.

Auktorisation av tandtekniker är ”alternativa fakta”!

Sveriges Tandteknikerförbund föreslår i dagarna att införa en frivillig ”auktorisation” av tandtekniska medlemsföretag (men inte alla tandtekniska företag) som skulle innebära att medlemsföretaget blir certifierat som auktoriserad verksamhet, och där förbundet har en övervakande roll.

Är auktorisation detsamma som att uppfylla kravet på kvalitetssäkring? Nej, knappast, speciellt när det är en självutnämnd och ingen officiell benämning. Inte heller opartiskt granskat av tredje part.

Alarmerande att parodontit ökar och att kariesminskningen stannat av

Det menar Kristina Edman, tandhygienist i Falun, utifrån sin långa erfarenhet och forskning på tandhälsa under 30 år. Nu gäller det att se varningssignalerna om ökad tandlossning och avstannande kariesminskning och vidta åtgärder.

”Förbjud förluster i välfärden”

Sund konkurrens är en av de allra viktigaste drivkrafterna för att skapa innovation och vässa kvalitet och kostnader. Både monopol och oligopol leder till sämre kvalitet och högre kostnader. Och det gäller alla branscher. Även välfärds­tjänster som vård, skola och omsorg.

Tandvårdsstöd bör gå till dem med störst vårdbehov

I höstbudgeten som presenterades för omkring två veckor sedan gör regeringen en ansats att försöka förbättra munhälsan hos delar av befolkningen genom att höja det allmänna tandvårdbidraget (ATB) från dagens 150 kronor till 300 kronor för personer mellan 65 och 74 år.
Samtidigt föreslås vissa justeringar gällande att statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med året när patienten fyller 24 år.

Färre än 10 % av de dentaltekniska laboratorierna i Sverige uppfyller kraven!

Jag delar fullt ut de synpunkter som Pia Wermelin framför i sitt svar på Tandteknikerförbundets/Unionens debattinlägg i Dagens Samhälle men vill här komplettera med några personliga tankar.

Ställ högre krav på tandteknik

Pia Wermelin, VD på Sun Dental labs. AB, svarar här på en uppmärksammad artikel i Dagens Samhälle, där Gunilla Krieg, Unionen och Olle Sahlin, Sveriges Tandteknikerförbund, bl a skriver att offentliga upphandling av tandtekniska arbeten inte får styras enbart av priset och att tandteknik från utlandet som inte uppfyller svenska krav inte bör skattesubventioneras.

Replik angående importerad tandteknik

I en replik till Bodel Sjöholm skriver Rikard Derving, Örestad Dentallab och Paul Mark, Expodent, att det känns både märkligt och förvånande att Bodel Sjöholm i sina senaste blogginlägg så varmt förespråkar importerad tandteknik.

Offentlig sektor släpar efter inom digitaliseringen

Stefan Fölster hävdar på DN Debatt (16/10) att SKL påstår att kommunalskatten måste höjas från 32 till 34 kronor per hundralapp på bara tre år – och mycket mer därefter.

Det stämmer – om inget annat görs. Det pågår redan arbete runt om i kommuner och landsting för att undvika detta. Men mer behöver göras, skriver Bettina Kashefi och Per Mosseby, SKL.

Bastandvård bör vara gratis i fängelser

Bastandvården i fängelser är en försumbar kostnad och bör vara gratis. Det anser tandläkare Christer Priwe vid Malmö högskola, som gjort en studie om tandhälsan hos intagna på Fosieanstalten. Dålig tandhälsa försämrar kriminellas chanser att komma tillbaka till samhället, menar han.

Bra tandvård kan bli ännu bättre!

DEBATT: Nya tider, ny regering, nya myndigheter, nya utredningar… Tandvården kommer högt i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) men det finns mycket som talar för att svensk tandvård kan bli ännu bättre. För att göra det måste vi identifiera bristerna, våga tala om olika utmaningar och inte minst åtgärda redan kända brister inom tandvården.

Ställ samma krav på både offentliga och privata välfärdsaktörer

DEBATT: Under ett seminarium om ägarprövningsutredningen, som har haft i uppdrag att utreda vilka krav som kan ställas på utförare av skattefinansierade välfärdstjänster, deltog Praktikertjänsts vd Johan Fredriksson i en paneldiskussion den 17 februari. Johan Fredriksson lade fram att ägarprövningsutredningens krav även bör gälla för offentliga aktörer.

Tandvården slipper förbud mot vinster i vården

Debatt: Det fortsätter att blåsa från både höger och vänster i den politiska debatten. Meteorologer skulle kalla detta fenomen för ”ostadiga vindar” eller kanske till och med för ett ”skydrag” som är en i molnbasen synlig roterande del av ett moln som aldrig når mark.

Uppmärksamma de äldres tandhälsa

Insändare: Dagens äldre -  med eller utan omsorgsbehov - bor allt längre tid i sina egna hem. Platserna i äldreboende har minskat med 25 procent mellan 2001 och 2012, trots att befolkningen blir allt äldre. Som en följd av detta ser vi hur äldre ensamboende riskerar tappa kontakten med tandvården.

Vem är det som styr egentligen?

Debatt/Professionens inflytande: Nyligen gjorde Tandläkartidningen en intressant sammanställning av ”Tandvårdens 30 mäktigaste personer”. I den listan är det slående hur få som är odontologiskt utbildade. Av de ”30 mäktigaste” är nio tandläkare och en tandhygienist. Det finns ingen tandsköterska och heller ingen tandtekniker. Räknar man hur många av de ”30 mäktigaste” som ”dagligen” arbetar kliniskt med tandvård är det bara ett fåtal.

Debatt: Har patienter och tandläkare rätt att få veta vad fyllningsmaterialet innehåller?

Frågan om vad fyllnadsmaterial faktiskt innehåller har aktualiserats i samband med den pågående debatten om potentiellt hormonstörande ämnen i kompositer.

Replik från Rikard Derving på Bodel Sjöholms blogg ”Konflikt mellan det gamla och nya”

Debatt: Rikard Derving ifrågasätter i sin replik "Vad menar Bodel med sitt blogginlägg?" några av påståendena i Bodels blogg, bl a att det skulle vara svårare för större företag att lyckas med att etablera nya produkter på marknaden. Bodel Sjöholm har i sin tur skrivit ett svar på Rikard Dervings replik.

Debattartikel av tandläkare Maria von Beetzen, Strängnäs

Tandvården är ständig etta bland samhällstjänster enligt svenskt kvalitetsindex tack vare två jämbördiga och väl fungerande vårdgivare - offentlig och privat sektor.

Fråga och svar till statsrådet Maria Larsson ang Äldres mun- och tandhälsa

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att äldre ska få den hjälp med mun- och tandhälsa de behöver, från Eva Olofsson (V)?

Debatt: Varför tvingas ledare i tandvårdsbranschen sluta?

Under de senaste 25 åren har flera ledande personer fått lämna sina uppdrag i tandvårdsbranschen under mer eller mindre dramatiska omständigheter. Det är inte bara VD:ar, utan även andra ledande befattningshavare och ordförande som har tvingats bort.

Ptj om vinster i välfärdsföretag: Vad är fakta och vad är myt?

De senaste 18 månaderna har debatten svallat om vinst i välfärden. Det hela tog ordentlig fart i samband med Carema-skandalen, men har vuxit till att omfatta hela välfärdssektorn.

Debatt: ”Munnen är en del av kroppen”

Nyligen debatterades tandhälsa och tandvård i Riksdagen. Debatten fick Björn Klinge, dekanus och professor vid Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, att reagera. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet går han till angrepp mot den tomma retoriken. – Trots all vacker politisk retorik kan vi slå fast att tandvården alls inte ges på lika villkor till alla i befolkningen, menar Björn och tillägger att det är dags att omsätta insikten att munnen är en del av kroppen i ett system som erbjuder lika vård på lika villkor.

Debatt: Dags att fundera på en nationell IT-miljard

Dagens patient vill ta mer ansvar för sin sjukdom och hälsa. Frågan är om landsting och regioner gör tillräckligt för att möta patienternas behov?

Debatt: Nya tag måste tas för tandhälsan!

2008 infördes ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Genom det får ca 15 % av befolkningen hjälp med sina tandvårdskostnader. Övriga har möjlighet att få ett allmänt tandvårdsbidrag. Riksrevisionen är i en rapport nyligen kritisk till reformens förmåga att förbättra tandhälsan. Trots det tycker regeringen att ytterligare åtgärder inte behövs.

Debatt: Direktkontakt ger bäst resultat

Direktkontakten mellan tandläkare och tandtekniker är helt avgörande för att det ska bli ett gott slutresultat, inte minst sedan kvalitetskraven undan för undan har skärpts. För några decennier sedan var allt så mycket enklare. Tandläkaren tog ett avtryck, skickade det till labbet som levererade vad tandläkaren ville ha.

Debattinlägg: Marknaden för tandteknik är idag global

Föreställningen att svensk tandteknik är bäst i hela världen är fel. Det bygger på en illusion som delar av den svenska tandtekniska branschen tror på. Nu försöker man påverka andra att så är fallet.  Man tror det var bättre förr, och man vill tro att det så skall förbli även i framtiden. Med denna inställning verkar det som att en del av de större tandtekniska laboratorierna tror sig kunna hålla kvar sin dominanta ställning inom tandtekniken i Sverige.

Debatt: Hälso- och sjukvårdslagens godtycke slår mot patienter

Socialstyrelsen använder det godtyckliga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att angripa sjukvårdspersonal, frånta dem deras legitimationer och förhindra att patienter får del av framgångsrika behandlingsmetoder som används i andra EU-länder.

Debatt: Statens referenspriser på tandvård leder till högre priser för konsumenterna

Då tandvårdskliniker saknar incitament att ha lägre priser än statens referenspriser riskerar istället ett prisgolv att bildas. Detta leder till sämre konkurrens på marknaden inom tandvård och kan i flera fall leda till högre priser för konsumenterna.

Debatt: Kritik mot överskott i sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen som varit hårt kritiserad, går med överskott och är en kassako för regeringen. Det visar en genomgång som tidningen "Aktuellt i politiken" har gjort. Sjukförsäkringen, tillsammans med a-kassan, arbetsskadeförsäkringen och tandvårdsförsäkringen ger många miljarder till statskassan.

Fel att utöka den fria barntandvården

Den rödgröna majoritetens satsning på höjd åldersgräns för fri barntandvård i Västra Götalandregionen är inte bara fel utan även populistisk. Pengarna gör bättre nytta till utsatta grupper med dålig munhälsa, skriver Lars-Inge Stomberg (M).

Ovärdigt negligera äldres munhälsa

Kopplingen mellan munhälsan och resten av kroppen är central, inte minst för äldre personer. Därför är det fatalt om äldres munhälsa glöms bort i arbetet med kommunernas värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Pris, inte kvalitet när journalisterna bevakar tandvården

Det finns journalister och journalister. Några vågar liv och frihet genom att ta sig in och utforska stängda områden. Andra tycks mest jaga sensationella lågpriser.

Landstingens inställning förstör våra gamlas tandhälsa

Debatt: En långsiktigt fungerande tandvård måste utformas efter hur dagens verklighet faktiskt ser ut. Många av våra äldre är redan i dag så pass gamla och märkta av demens och andra åldersrelaterade sjukdomar att de inte får den adekvata tandvård de behöver och har rätt till.

Hundratals skattemiljarder omsätts utan granskning

För första gången vet vi hur mycket offentlig sektor köper från näringslivet. Det är varor och tjänster för 820 miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar en fjärdedel av BNP. Det visar en kartläggning av den offentliga marknaden som Dagens Samhälle gjort.

Debatt: Storsatsning på utbildning

I regeringens höstbudget presenterades en ny storsatsning som kommer att höja läraryrkets status, förbättra matematikundervisningen och kraftfullt bygga ut vårdutbildningarna.

Framtida behov av tandläkare

Debatt: Den 26 september samlas statistiker, politiker, myndigheter, tandläkare och andra intresserade i Stockholm för att diskutera framtida tillgång på tandläkare.

Debatt: Svar på Jan Eric Gyllenrams marknadsanalys avseende utvecklingen för tandteknik i Sverige.

Jan Eric Gyllenram VD för Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB presenterade i Dental 24  en ”marknadsanalys” avseende marknadsutvecklingen inom den tandtekniska branschen i Sverige. I artikeln lyfter Jan Eric Gyllenram fram några fascinerande slutsatser om tillväxten i denna mycket konkurrent utsatta bransch.

Kan och vill du bli bättre? Världen förändras – Gör du?

Finns det någon speciell gräns när man vet var man befinner sig, kunskaps- och yrkesmässigt? Är ”alla bäst” eller? stämmer inte det? Dr. Peter Dawson har undersökt tandläkare när det gäller ocklusionsproblem. Han kom fram till att ca 2% är utomordentligt bra, ca 8% är skickliga, ca 36% är lärande och ca 54% är likgiltiga. Dr Dawson´s beräkningar gäller säkert inte bara tandläkare, utan alla yrken, inklusive tandteknikerns.  

Svar på Gunilla Klingberg ”Kvalitet på tandteknik viktig i vården”.

Vi kan uppskattande konstatera att kvalitetsfrågan avseende tandteknik lyfts fram som en av hörnstenarna i god tandvård.

Kommentarer till Tandläkarförbundets ordförandes ledare i Tandläkartidningen

Under rubriken ”Kvalitet på tandteknik viktigt i tandvården” skriver Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, en mycket tänkvärd ledare i senaste numret av Tandläkartidningen.

Gratis tandvård upp till 25 års ålder?

Debatt: Det är en fin tanke att hälsovård inte skall kosta något, men någon måste ju betala, för det kostar ju att tillhandahålla en tandvård i världsklass. Varför skall vissa grupper inte behöva betala något för välfärden såsom tandvård, en tjänst visar sig vara mycket uppskattad av många medborgare enligt svenskt kvalitetsindex? Skall det vara gratis att gå till optikern också? Var går gränsen, om det nu finns några gränser? Vem skall betala?

Är brevduvor verkligen mindre kränkande än SMS?

Inom  tandvården och vården är det vanligt att skicka påminnelser om avtalad tid till patienten, en mycket uppskattad service för patienten och ett kostnadseffektivt hjälpmedel för kliniken. Det finns bara ett problem. Det är olagligt, vilket du säkert har läst om de senaste veckorna.  Inte ens om patienten ger sitt samtycke är det tillåtet.

Debatt om bästa vårdvalet

Praktikertjänst hälso- och sjukvård storsatsar i Almedalen Remissinstanserna gav tummen ner för LOVE (Lagen om vårdgivaretablering) och regeringen förväntas inte gå vidare med detta lagförslag. I väntan på en fullgod utredning om hur ett nytt system skulle kunna se ut förblir politiken nationellt förvaltande. Men i Halland och Stockholm pågår utvecklingen av vårdval för specialister för fullt.

Kommentarer till Läkemedelsverkets pressrelease den 15/2 2011 och utvärdering av undersökningen av tandkronor

LMV skriver i rubriken att tandkronor får gott betyg. Vad menar man egentligen med detta generella påstående?

Alla har rätt till vård efter behov

Alla ska ha rätt till vård efter behov oberoende av ekonomisk, social och etnisk bakgrund. Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård är i dag begränsad för den som söker asyl i Sverige.

Humanitära insatser stoppar terrorismen

Kampen mot terrorismen kan inte vinnas med militära insatser - tillfälliga framgångar kan vinnas, men i längden är det bara humanitära insatser som kan hjälpa till att bygga upp civilsamhället.

Ökad patientmakt och transparens – Hot eller Möjlighet?

De båda tandläkarna Hans Sandberg, Trosa, och Per Rehnberg, affärsområdeschef Praktikertjänst, ställde i sin gemensamma förläsning på Riksstämman en rad frågor kring vad ökad patientmakt kan komma att betyda för professionen. Vilka hot och möjligheter öppnas när patienten ändrar sitt beteende?

Infekterad debatt om tandtekniska produkter

Den senaste tiden har vi från flera håll hört talas om importerade tandtekniska produkter som inte håller måttet. Bevisföringen är dock f.n. oklar. Granska dina leverantörer, alla är inte lika!

Patienten är förlorare på Kinaimport

Replik på Stephan Philipsons artikel: Importen av tandproteser (kronor och broar) från bl.a. Kina har uppmärksammats av Stephan Philipson i tidigare debattinlägg på Dental24. Hos ansvariga myndigheter och landsting bedömdes under 1990-talet att importen skulle leda till lägre kostnader, men lägre kostnad för importerade tandersättningar har inte medfört lägre pris för patienterna. Affärsidén och syftet med import av tandproteser är att tandläkare ska kunna öka sina vinstmarginaler på patientens och statens bekostnad.

Har alla tandtekniska företag ”rent guld i påsen”?

Debattartikel av Stephan Philipsson, CDI Dental AB: Svensk tandteknik har under de senaste 8-10 åren förändrats från att ha varit en svensk hantverksindustri till att även ha en inte helt obetydlig importhandel. För att vara konkurrenskraftiga har flera svenska tandtekniska företag etablerat samarbete med leverantörer utanför landets gränser. Allt för att följa med i den globala konkurrensen och erbjuda svensk tandvård rimliga kostnader av tandtekniska produkter.

Debatt: Datorstöd kan inte ersätta hantverket

Hantverket är fortfarande viktigt när man tar hand om sin patient. Jag känner en viss oro om unga vill bli skrivbordstandläkare framför datorn. Det skriver tandläkaren Marit Wikander i detta svar på professor Bo Dahlboms debattinlägg på DentalMagazinets webb för en tid sedan.

Debatt: ”Långt kvar till tandvård online”

Tandläkarens tid som enkel hantverkare och patienten som passiv mottagare är snart förbi. Tandvården måste börja använda sig av internets möjligheter. Det skriver professor Bo Dahlbom vid it-universitetet i Göteborg. Här ger han sin syn på it-mognaden i tandvården och vad som kommer krävas framöver.