Artiklar taggade med Debattartikel

– Så bygger vi framtidens tandvård

I pandemins spår har den uppskjutna sjukvården fått stort fokus, medan den uppskjutna tandvården hamnat i skymundan. En ny rapport visar att tandvården har svårt att klara av det uppdämda vårdbehovet. Nu behövs fokus på utbildning och tillsynskrav anpassade för mindre verksamheter, skriver Urban Englund och Anders Jonsson, Praktikertjänst.

”Högkostnadsskydd riskerar att rasera ett välfungerande system”

I Sverige har den vuxna befolkningens tandhälsa blivit allt bättre sedan 2009. Det slår Socialstyrelsens rapport Tandhälsa 2017 fast. Det är en glädjande utveckling som har sin utgångspunkt i en utbildning i världsklass samt ett stabilt och välfungerande tandvårdssystem där privat och offentlig tandvård arbetat sida vid sida i decennier.

Ptj – Vårdmomsen hotar svensk sjukvård

Man brukar säga att det man vill ha mindre av det lägger man hög skatt på och det man vill ha mer av beskattar man lägre eller inte alls. Det har också varit den politiska tanken bakom att sjukvård inte är momsbelagd.

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Ett nyligen fattat beslut i Högsta förvaltningsdomstolen angående mervärdesskatt för konsulter innebär en osund konkurrensnackdel för tandhygienister som verkar inom den privata tandvården.

Tandvården under förändring

Den svenska tandvården är inne i en förändringsfas som har pågått under en längre tid. Förändringen bygger bland annat på ett pågående generationsskifte där ett yngre garde i stor utsträckning vill arbeta individuellt, men på en större mottagning och i ett större sammanhang.

Nej, bra tänder är ingen klassfråga i Sverige

Jag uppfattar Jonas Sjöstedts (V) påstående att bra tänder blivit en klassfråga som ren populism. Här kommer lite fakta i frågan till alla svenska politiker som sprider osanningar om tandvården i Sverige, skriver tandläkare Ian Collin.

Ptj: ”- Inför bastjänstgöring i tandvården”

I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 2 juli 2018 föreslår Praktikertjänst att det införs en bastjänstgöring i tandvården, likt AT i sjukvården. Det har funnits ett liknande system tidigare, men det togs bort i mitten av 90-talet eftersom det fanns ett överskott på tandläkare, alltså tvärtemot idag.

Folktandvårdens lösningar på personalbristen

Fler äldre och fler barn kräver mer insatser inom tandvården. Men all tandvård i Sverige, både offentlig och privat, lider brist på personal vilket drabbar den enskilda människan. För att lösa den personalbristen presenteras här fyra lösningar, skriver samtliga tandvårdschefer i Folktandvården från alla 21 landsting och regioner i landet.

Sämre tandhälsa om tandvård blir sjukvård

Jonas Magnusson (S) tycker det är en världsfrånvänd tanke att tandvården fortfarande inte omfattas av högkostnadsskyddet och att tandvården inte ses som en del av kroppen. Han menar också att det 2017 är en världsfrånvänd tanke att behålla ett ”stenålderssystem” där tandvården inte har ett högkostnadsskydd på samma nivå som övriga sjukvården. Vi menar att det vore olyckligt att i grunden förändra ett väl fungerade tandvårdssystem och flytta ansvar från stat till landsting.