Artiklar taggade med Digitalisering

Svenskarna och internet 2020: Chockdigitalisering i pandemins spår

2020 såg en chockdigitalisering av samhället som en följd av coronapandemin. Många svenskar har börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare.

Folktandvården i VGR investerar i digitalisering

Intraorala scannrar, distanskonsultationer och nya lokaler i Skara – det är några viktiga satsningar i den investeringsplan för 2020 som tandvårdsstyrelsen fattade beslut om den 18 december.

Digtala avtryck – Hög tid att hoppa på tåget!

Tekniken fanns redan på 1970-talet. Kommersiellt fanns den att tillgå redan i mitten på 1980-talet. I Sverige dröjde det till efter 2010 tills att vi fick en grupp som kan betecknas ”early adopters”. Forskning visade att digitala avtryck ger ett mer exakt resultat än den traditionella metoden. Men den främsta fördelen är kanske att de snabbar upp processen radikalt. Det som talar emot är priset på investeringen samt givetvis arbetsomställningen.

Digitalisering inom tandvården – mycket mer än bara teknik

Så fort det börjar pratas om digitalisering och tandvård handlar samtalen direkt om exempelvis digitala avtryck, intra- och extra orala scanners, datortomografi, 3D-skrivare, bildhanteringssystem och datastyrd kirurgi med mera. I denna artikel vill vi lyfta fram ytterligare delar av den digitala transformationen som sker, där faktorer som ledarskap och patientfokus är lika viktiga som själva teknikutvecklingen, men som inte så ofta kommer upp på dagordningen.