Artiklar taggade med Disputation

Karies i mjölktänder kan påverkas av förlossningssätt, för tidig födsel, och tandborstvanor

Riskfaktorer kan vara kejsarsnitt lika väl som munhygien och kostvanor.
Viktigt med tandborstning och att undvika juice som måltidsdryck.
Samarbete mellan tandvård och barnhälsovård påverkar upptäckt och utveckling.

Disputation inom Oral Mukosit

BrainCool AB har i samarbete med Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, under ledning av professor Mats Jontell drivit ett forskningsprojekt inom prevention av oral mukosit (OM). Som en del av projektet har BrainCool en industridoktorand anställd som inom ramen för sin tjänst vid företaget genomgått en forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin.

Hur exakta måste 3D-tänder vara?

Hur pass exakt passform behöver digitalt framställda tandvårdsprodukter ha? Frågan ställs av forskaren Michael Braian som undersökt hela produktionskedjan för att spåra olika felkällor.