Artiklar taggade med Endodonti

Rotfyllningar minskar i antal

En dansk studie konkluderar, att förekomsten av rotfyllningar minskar, både på individ och populationsnivå.

Perforation vid rotbehandling

En perforation av roten vid endodontisk behandling är en mycket ovälkommen, och många gånger svårbehandlad, komplikation.

Nytt produktsortiment för endodonti

Cliniclands lanserar ett nytt produktsortiment för endodonti på den svenska marknaden. Från och med juni 2021 kommer endodontiska lösningar från EdgeEndo®, en av världens största leverantörer av roterande nickel-titanfilar, också att finnas tillgängliga för tandläkare i Sverige.

Risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper om rotbehandling

Det finns en risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper när det gäller rotbehandlingar. Behovet av vidareutbildning är därför stort. Allt enligt en enkätundersökning som besvarats av 819 allmäntandläkare i Sverige och Norge.