Artiklar taggade med Endodonti

Framtidens endodonti

Norska och svenska specialister beskriver i artikeln instruktivt och illustrativt dagens endodonti. De utvecklar också sina egna uppfattningar om den framtida utvecklingen inom ämnesområdet.

Effekt av klorhexidin i kontakt med rotkanalsealers

Endodontiska sealers visade ökad antibakteriell effekt i kontakt med klorhexidin vid rensning. Detta utan att försämra sealerns fysikaliska egenskaper.

EdgeEndo solutions – en intervju med Dr. Charles J. Goodis

Charles J. Goodis, berättar om EdgeEndo och dess främsta produkter.

Rotfyllningar minskar i antal

En dansk studie konkluderar, att förekomsten av rotfyllningar minskar, både på individ och populationsnivå.

Perforation vid rotbehandling

En perforation av roten vid endodontisk behandling är en mycket ovälkommen, och många gånger svårbehandlad, komplikation.

Nytt produktsortiment för endodonti

Cliniclands lanserar ett nytt produktsortiment för endodonti på den svenska marknaden. Från och med juni 2021 kommer endodontiska lösningar från EdgeEndo®, en av världens största leverantörer av roterande nickel-titanfilar, också att finnas tillgängliga för tandläkare i Sverige.

Risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper om rotbehandling

Det finns en risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper när det gäller rotbehandlingar. Behovet av vidareutbildning är därför stort. Allt enligt en enkätundersökning som besvarats av 819 allmäntandläkare i Sverige och Norge.