Artiklar taggade med Estetik

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

I departementspromemorian lämnas förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Porslin och glaskeramer – våra mest estetiska material

Porslin är det mest estetiska och tandliknande materialet men med en svaghet, mindre bra böjstyrka vilket begränsar användbarheten jämfört med andra dentala material. Glaskeramer har liknande optiska egenskaper som porslin, men med bättre hållfasthet och möjlighet att karaktäriseras för att uppnå god tandliknande estetik.

”Estetik finns överallt!”

I denna podcast gör vi ett nedslag i på en tandläkarklinik i centrala Stockholm och får lyssna till en intressant intervju om estetisk tandvård med tandläkare Michael Karlstén.