Artiklar taggade med Fallstudie

Förutsägbar hantering av djupa kariesangrepp med bioaktiva kompositmaterial

Användande av komposit ökar beroende på patienternas krav på högre estetik, men nuvarande kompositmaterial når inte upp till de kliniska kraven. De är bondade till tandstrukturen med hjälp av adhesiver. Den svagaste länken i en kompositrestauration är skarven mellan tandsubstans och kompositmaterial, där det bildas mikrospalter i vilka biofilm fastnar och som i sin tur kan orsaka sekundärkaries och postoperativa problem.

Stödbehandling av tandimplantat med Labrida BioClean®.

En patient som relativt nyligen behandlades med Labrida BioClean® är en 30-årig man med en implantatretinerad krona som ersättning för tand 1. Tanden gick förlorad  efter fall med cykel i 18 års ålder.

Ett effektivt sätt att laga mjölktänder

Flytande bulkfyllnadskompositer används för att ersätta dentin i klass I- och II-kaviteter. Den flytande kompositen Tetric EvoFlow Bulk Fill effektiviserar lagandet av posteriora tänder. I nedanstående artikel presenteras ett högeffektivt behandlingskoncept som är enkelt att genomföra och ger goda estetiska resultat, speciellt lämpat för barntandvård.

Från ax till limpa: Hel KBF behandling ök uk helt digitalt

Patientens situation var ohållbar. Status var Parodontitis Complicata i båda käkarna. Patienten hade varit på flera akutbesök med utdragna tänder som följd.

Estetisk och funktionell bettskena

Fallet beskriver en 42-årig man med ett gravt destruerat bett efter långvarig bruxism. Både emalj och dentin har omfattande slitageskador och ställvis har även emaljen frakturerat loss. På grund av det kraftiga slitaget har även en sänkning av bettet ägt rum, minskad vertikal dimension och malocklusion.

Fallstudie: Oklusalt skruvade broar med gängade skruvkanaler

Fallstudie från Zirkonzahn: Målet med detta arbete var att förse unga patienter, som saknade tandanlag sedan födseln, med fasta proteser i över- och underkäken. I samråd med tandläkaren planerade vi två implantatburna Prettau® Bridges med titanbaser. Zirkonzahns Prettau® Zirconia valdes som material för dess naturliga utseende och dess höga böjhållfasthet på upp till 1 200 MPa (Münchens universitet), vilket gör det lämpligt för upp till 14-ledsbroar (ocklusalt skruvade eller cementerade).

Zirkonzahn är inte för alla

Detta är en fallstudie från Zirconzahn: - Vi vill att du ska vara bäst. Vi vill erbjuda dig kvalitet, perfektion och precision när du behandlar dina patienter. Syftet med vår konstanta jakt på smarta lösningar är att göra ditt digitala arbetsflöde smidigare och att förbättra samarbetet inom hela tandteamet, vilket leder till bättre samspel med patienten. Vi ger dig digitala spetstekniker och material, och vi kommer att visa dig hur du kan använda dem på bästa sätt på utbildningar hos oss i Sydtyrolen. Läs om fallet nedan och upptäck vårt arbetsflöde och våra smarta lösningar.