Artiklar taggade med Fokusartikel

Fluor i tandkräm är ofarligt jämfört med fluorerade ämnen!

Många patienter, och kanske vi själva, kan ha svårt att hålla isär skillnaden mellan fluor i tandkräm/munsköljmedel och de fluorerade kolväten/ämnen som kan finnas i kläder, förpackningar, ytbehandlingar och mycket annat i vår vardag. Den senare ämnesgruppen består av långa molekylkedjor industriellt framställda, som nedbryts mycket långsamt i naturen. När de kommer in i organismen kan de ge upphov till en rad skadliga tillstånd. Även fluor kan vara skadligt, men då behöver dosen vara avsevärt större än den terapeutiska.

Undersökning och diagnostik av allergier – Snabbinfo för tandläkare

En stor del av befolkningen är i dag drabbade av allergier/avvikande reaktioner i en eller annan form. I den kliniska vardagen, och i samband med behandling, förekommer ett stort antal material och agens som har potential att ge upphov till avvikande reaktioner. En patient kan också primärt visa tecken på någon form av allergi som kan vara av vikt att notera.