Artiklar taggade med Fokusartikel

Undersökning och diagnostik av allergier – Snabbinfo för tandläkare

En stor del av befolkningen är i dag drabbade av allergier/avvikande reaktioner i en eller annan form. I den kliniska vardagen, och i samband med behandling, förekommer ett stort antal material och agens som har potential att ge upphov till avvikande reaktioner. En patient kan också primärt visa tecken på någon form av allergi som kan vara av vikt att notera.