Artiklar taggade med Folktandvården

Årets viktigaste dag i Region Halland

Nätverkande, inspiration och kunskapspåfyllnad – den 30 januari samlades alla 434 medarbetare från Folktandvården och Specialisttandvården i Region Halland för den årliga Tandvårdsdagen. − Det blir en oerhörd kraft när vi samlar alla våra medarbetare för att utbyta erfarenheter och kunskap, säger Per Engstrand, Tandvårdschef.

”Folktandvården light” öppnar i Uppsala

För att möta efterfrågan bygger folktandvården en ny klinik i centrum intill Uppsala resecentrum. Kliniken får en kapacitet på över 10 000 undersökningar per år ska erbjuda utökade öppettider.

Folktandvården Umeå får Innovationsklinik

Västerbottens läns landsting etablerar sju Innovationskliniker inom hälso- och sjukvården som ska bli en spjutspets för ny teknik och nya arbetssätt. Folktandvårdens nya cityklinik i Umeå blir en av innovationsklinikerna.

Att mäta patienternas förtroende viktigt för tandvården

Att ta reda på hur nöjda patienterna är med hälso- och sjukvården blir allt vanligare. Folktandvården Halland har nyligen genomfört en undersökning för att ta reda på hur verksamheten uppfattas av regionens invånare. På tandvårdsklinikerna satsas på sms-enkäter för att få veta vad patienterna anser om bemötande och tillgänglighet.

Högt tempo på Folktandvården Skåne efter bolagiseringen

Har man lyckats effektivisera verksamheten och hur motiverar man sina medarbetare? Dental24 har talat med VD Marika Qvist och Forsknings- och utvecklingschef Ewa Ericson på Folktandvården Skåne, som berättar hur man arbetar med att hålla uppe engagemanget och skapa en utvecklingskultur för att stärka organisationen.

Nyanlända praktiserar hos Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne hjälper nyanlända in i det svenska samhället. I dag finns redan 19 praktiserande nyanlända på plats och fler är på gång.

Folktandvården Halland effektiviserar

Arbetet med att införa det gemensamma journalsystemet VAS-T rullar på i Folktandvården Halland. Allt fler kliniker ansluts och nyttan med att arbeta i ett gemensamt journalsystem blir allt tydligare.

Folktandvården Skåne omprofilerar

Folktandvården Skåne är mitt uppe i ett omfattande varumärkesarbete. Designade arbetskläder och ett nytt koncept för inredning och väntrum håller på att tas fram.