Artiklar taggade med Forkningsprojekt

Nytt forskningsprojekt undersöker tandlossning hos unga

Tandläkaren och doktoranden Carolina Modin på Folktandvården Stockholm driver ett forskningsprojekt som vill öka förståelsen för hur tandlossningssjukdom, parodontit, utvecklar sig över tid hos unga personer.

Nya insikter från kariesforskning

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm har studerat barns tandhälsa i socioekonomiskt utsatta områden och bidragit till ökad kunskap om förebyggande tandvård i högriskområden. Genom medverkan från flera kliniker inom Folktandvården Stockholm har vi kunnat jämföra effekten av två olika vårdprogram.